ANUNŢ SUSŢINERE TEZE

IULIE 2019

Şcoala doctorală a U.N.Ap. „Carol I” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către următorii studenţi-doctoranzi:

1 IONIȚĂ DORIN (CV)

TITLUL TEZEI

DIMENSIUNEA INTERINSTITUŢIONALĂ PRIVIND PROIECŢIA, INSTRUIREA ŞI ANGAJAREA FORŢEI CA RIPOSTĂ ÎN RĂZBOIUL DE TIP HIBRID (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2016/Științe militare

CONDUCĂTOR

Gl.bg. prof. univ. dr.ing. BÂRSAN Ghiță (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. prof. univ. dr. DUMITRU Daniel (CV)

REFERENT OFICIAL

Gl.fl.aer conf. univ.dr. RĂDUCANU Gabriel (CV)

REFERENT OFICIAL Col. conf. univ.dr. RADU Dumitru (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 03.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

2 CHIRCU TRAIAN (CV)

TITLUL TEZEI

CONTRIBUȚIA ASISTENȚEI RELIGIOASE LA REALIZAREA SCOPURILOR, MISIUNILOR ȘI OPERAȚIILOR MILITARE (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Științe militare

CONDUCĂTOR

Col.(r) prof. univ. dr.DRAGOMAN Ion (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Lt.col. conf. univ. dr. PĂUNESCU Marius Valeriu (CV)

REFERENT OFICIAL

Pr.prof. univ.dr. TOFANĂ Stelian (CV)

REFERENT OFICIAL Cms.șef conf. univ.dr. UNGUREANU David Nicolae (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 05.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

3 FERARU CIPRIAN-LAURENȚIU (CV)

TITLUL TEZEI

SECURITATEA MILITARĂ, COMPONENTĂ DE BAZĂ A SECURITĂȚII NAȚIONALE, ZONALE ȘI REGIONALE (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR

Col. prof. univ. dr. DUMITRU Daniel (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Lt.col. conf. univ. dr. LEHACI Tudorel-Niculai (CV)

REFERENT OFICIAL

Col. (r) prof. univ.dr. NEAG Mihai-Marcel (CV)

REFERENT OFICIAL Cms. șef (r) prof. univ.dr. ȚICAL George-Marius (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 09.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

4 VĂIDEAN GLIGOR (CV)

TITLUL TEZEI

OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE PRIN STANDARDIZAREA INSTRUCŢIEI ÎN ARMATA ROMÂNIEI (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2016/Științe militare

CONDUCĂTOR

Gl.fl.aer (r) prof. univ. dr. BUCINSCHI Vasile (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Cdor. conf. univ. dr.ing. POPESCU Laurențiu Răducu (CV)

REFERENT OFICIAL

Gl.fl.aer conf. univ.dr. RĂDUCANU Gabriel (CV)

REFERENT OFICIAL Col. conf. univ.dr. ISPAS Lucian (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 11.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

5 DUMITRU GEORGE-DORINEL (CV)

TITLUL TEZEI

INSTITUȚII ŞI INSTRUMENTE JURIDICE PENTRU APLICAREA ŞI RESPECTAREA NORMELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ INTERNĂ ŞI CONFLICT ARMAT INTERNAŢIONAL (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR

Col. (r) prof. univ. dr. IORDACHE Constantin (CV)

PREŞEDINTE

Cdor. prof. univ. dr.CRĂCIUN Ioan (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. prof. univ. dr. EPARU Dorin-Marinel (CV)

REFERENT OFICIAL

Prof. univ.dr. FUEREA Augustin (CV)

REFERENT OFICIAL Gl.bg.(r) conf. univ.dr.ILIE Marian (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 12.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

6 BELDIMAN ELVIRA (CV)

TITLUL TEZEI

EVOLUȚII ȘI TENDINȚE ALE POLITICILOR UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONSOLIDĂRII SPAȚIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE PENTRU CETĂȚENII STATELOR MEMBRE (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Informațiiși securitate națională

CONDUCĂTOR

Col. (r) prof. univ. dr. IORDACHE Constantin (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Cdor. prof. univ. dr.CRĂCIUN Ioan (CV)

REFERENT OFICIAL

Pof. univ.dr. BĂLAN Emil (CV)

REFERENT OFICIAL Prof. univ.dr.DIACONU Nicoleta (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 16.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

7 ALEXANDRU FLORIN (CV)

TITLUL TEZEI

RELAȚIA AVERTIZARE TIMPURIE -CERCETARE, SUPRAVEGHERE ȘI RECUNOAȘTERE ÎN ARMATA ROMÂNIEI (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Informațiiși securitate națională

CONDUCĂTOR

Cdor.prof. univ. dr. TOPOR Sorin (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DUMITRU Daniel (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. conf. univ. dr. ROȘCA Marius-Victor (CV)

REFERENT OFICIAL

Col. prof. univ.dr.ing. PEARSICĂ Marian (CV)

REFERENT OFICIAL Col.(r) prof. univ.dr.ing. GHERASIM Zenovic (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 18.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

8 ENACHE PETRE-RĂZVAN (CV)

TITLUL TEZEI

PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII, INSTRUIRII ŞI ÎNTREBUINŢĂRII ELEMENTELOR DE COOPERARE CIVILI-MILITARI/CIMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR SPECIFICE ATÂT PE TERITORIUL NAŢIONAL, CÂT ŞI ÎN AFARA ACESTUIA (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2016/Științe militare

CONDUCĂTOR

Col.(r) prof. univ. dr. PÎNZARIU Sorin (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DUMITRU Daniel (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Lt.col. conf. univ. dr. HERCIU Alexandru (CV)

REFERENT OFICIAL

Col. prof. univ.dr. BOȘCOIANU Mircea(CV)

REFERENT OFICIAL Col.(r) prof. univ.dr. NEAG Mihail Mircea (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 22.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

9 MUNTEANU VALENTIN (CV)

TITLUL TEZEI

PARTICIPAREA FORŢELOR NAVALE ROMÂNE LA CONTRACARAREA RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR HIBRIDE ÎN NOUL CONTEXT DE SECURITATE DIN REGIUNEA MĂRII NEGRE (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Științe militare

CONDUCĂTOR

Gl.mr. (r) prof. univ. dr. NEAGOE Visarion (CV)

PREŞEDINTE

Cdor. prof. univ. dr. CRĂCIUN Ioan (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Cdor.(r) prof. univ. dr. CHIORCEA Ion (CV)

REFERENT OFICIAL

Cdor. conf. univ.dr. TĂRĂBUȚĂ Octavian (CV)

REFERENT OFICIAL Lt.col. conf. univ.dr.RAȚIU Aurelian (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 24.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

10 ONOFREI MANUEL-FLORIN (CV)

TITLUL TEZEI

SISTEMUL COLABORATIV DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ ÎN OPERAŢIILE DE STABILITATE ŞI SPRIJIN DESFĂŞURATE ÎN SPAŢIUL EX-IUGOSLAV (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2016/Științe militare

CONDUCĂTOR

Col. (r) prof. univ. dr.BĂLĂCEANU Ion (CV)

PREŞEDINTE

Col. prof. univ. dr. DUMITRU Daniel (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL

Col. conf. univ.dr.ing. CIOTÎRNAE Petrică (CV)

REFERENT OFICIAL Col. prof. univ.dr.ing. PEARSICĂ Marian (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 26.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

 

Textul integral al tezei/lor poate fi consultat în format tipărit la biblioteca universităţii;
CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea)  şi rezumatul tezei/lor de doctorat în format electronic, pot fi consultate pe site-ul universităţii.