ANUNŢ SUSŢINERE TEZE

IULIE_2 2019

Şcoala doctorală a U.N.Ap. „Carol I” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către următorii studenţi-doctoranzi:

COTIGĂ ȘTEFAN-DANIEL (CV)

TITLUL TEZEI

ABORDĂRI RELAȚIONALE PRIVIND PROIECTAREA ȘI ACORDAREA SPRIJINULUI COMPLEX AL NAȚIUNII GAZDĂ PE TERITORIUL NAȚIONAL (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2016/Științe militare

CONDUCĂTOR

Col.prof.univ.dr. MINCULETE Gheorghe (CV)

PREŞEDINTE

Col.prof.univ.dr. DUMITRU Daniel (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col.prof.univ.dr. TURCU Dănuț (CV)

REFERENT OFICIAL

Col.prof.univ.dr. STANCIU Leontin (CV)

REFERENT OFICIAL Col.(r) prof.univ.dr. NĂSTASE Dan (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 29.07.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

Textul integral al tezei/lor poate fi consultat în format tipărit la biblioteca universităţii;
CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea)  şi rezumatul tezei/lor de doctorat în format electronic, pot fi consultate pe site-ul universităţii.