ANUNŢ SUSŢINERE TEZE

APRILIE 2019

Şcoala doctorală a U.N.Ap. „Carol I” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către următorii studenţi-doctoranzi:

POMÎRLEANU DAN (CV)

TITLUL TEZEI

INFORMAȚIILE GEOSPAȚIALE – PARTE A MEDIULUI INFORMAȚIONAL INTEGRAT AL SPAȚIULUI DE LUPTĂ (REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Informații și securitate națională

CONDUCĂTOR

Col. (r). prof. univ. dr.ROCEANU Ion (CV)

PREŞEDINTE

Cdor. prof. univ. dr. CRĂCIUN Ioan (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. prof. univ. dr. TURCU Dănuț (CV)

REFERENT OFICIAL

Prof. univ.dr.ing. IONIȚĂ Silviu (CV)

REFERENT OFICIAL Col. prof.univ.dr.ing. BICA Ion (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 04.04.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

CHINDRIȘ VASILE (CV)

TITLUL TEZEI

DINAMICA TRANSFORMĂRII STRUCTURILOR DE RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ DIN FORŢELE TERESTRE(REZUMAT)

AN INMATRICULARE/DOMENIU

2015/Științe militare

CONDUCĂTOR

Col. (r). prof. univ. dr.BĂLĂCEANU Ion (CV)

PREŞEDINTE

Cdor. prof. univ. dr. PURICEL Ion (CV)

REFERENT OFICIAL UNAp.

Col. prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU Valentin (CV)

REFERENT OFICIAL

Col. conf. univ. dr.GRIGORAȘ Constantin (CV)

REFERENT OFICIAL Col. prof. univ. dr.ing. PEARSICĂ Marian (CV)
DATA/ORA/LOCUL SUSŢINERII 19.04.2019/13.30/Amfiteatrul N. Iorga

 

 

Textul integral al tezei/lor poate fi consultat în format tipărit la biblioteca universităţii;
CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea)  şi rezumatul tezei/lor de doctorat în format electronic, pot fi consultate pe site-ul universităţii.