Banner Banner Banner

Scientific Council of University National Defence University "Carol I"

 

 

- Col. prof. univ. dr. Ion ROCEANU - preşedinte - locţiitorul comandantului (prorector) pentru cercetare ştiinţifică;

- Col. conf. univ. dr. Iulian MARTIN - prodecan cu cercetarea ştiinţifică al Facultăţii de Comandă şi Stat Major;

- Col. conf. univ. dr. Daniel GHIBA - prodecan cu cercetarea ştiinţifică al Facultăţii de Securitate şi Apărare;

- Col. prof. univ. dr. Sorin PÎNZARIU - director al Şcolii Doctorale;

- Col. dr. Stan ANTON - director al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate;

- Col. lect. univ. dr. Liviu BALABAN - secretar - şef al Biroului Programe Comunitare şi Cercetare Ştiinţifică Universitară;

- Cpt. cdor. lect. univ. dr. ing. Laurenţiu POPESCU - director ştiinţific al Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Acţiunilor Militare la Nivel Tactic şi Operativ;

- Lt. col. conf. univ. dr. Dorel BUŞE - director ştiinţific al Centrului de Cercetare în Domeniul Securităţii Naţionale, Europene şi Euroatlantice;

- Col. conf. univ. dr. Cezar VASILESCU - director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Managementului Resurselor de Apărare;

- Col. dr. Alexandru STOICA - director al Editurii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

- Col. (r) Ovidiu CĂLUGĂRESCU - director al Bibliotecii Universitare.