Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

  

 


 

 

Astăzi, 18 ianuarie 2021, în Aula universitară, a avut loc festivitatea de deschidere a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Probleme actuale ale securității naționale”, ce se desfășoară în perioada 18.01-02.07.2021, în cadrul Colegiului Național de Apărare.

Cursul este destinat ofiţerilor care încadrează funcţii cu grad de colonel/similar, precum şi experților civili care ocupă sau urmează să ocupe funcţii de conducere de nivel înalt.

Pe parcursul celor 24 de săptămâni, cei 39 de cursanți vor aborda chestiuni de natură teoretică și aspecte concrete ale problematicii actuale de securitate națională și internațională,  în vederea înțelegerii şi analizării fenomenelor cu impact în realitatea mediului actual de securitate.

Acest program postuniversitar formează o cultură de securitate de nivel strategic, prin prezența la cursuri a celor mai cunoscuți experți ai țării noastre în problematica de securitate, invitați să împărtășească din cunoștințele și experiențele domniilor lor.

Evenimentul a avut loc în prezența șefului Direcției operații din cadrul Statului Major al Apărării, general de brigadă Ciprian Marin, comandantului (rectorului) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, general de brigadă Dorin–Corneliu Pleșcan și a șefului Colegiului Național de Apărare, colonel prof.univ.dr. Doina Mureșan.

 

#UNAP #cnap #Învățământ #educatie #securitate #defence #NDU #NDC

 

 back  

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN