Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

Învățământul militar în UNAp. - la un click distanță!

 

Pe perioada stării de urgență, în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” activitatea didactică continuă în condiții foarte bune, prin intermediul platformei de e-Learning ILIAS, desfășurând învățământul online în cadrul programelor de licență, master și al cursului de formare a ofițerilor în activitate pe filiera indirectă.

Acest lucru este posibil din anul 2005, când a fost implementat sistemul de învățământ la distanță, prin înființarea Departamentului pentru învățământ distribuit avansat la distanță (DIDAD). Astfel, datorită performanțelor departamentului și contribuțiilor concrete aduse dezvoltării sistemelor Advanced Distributed Learning în NATO, cel mai important organism cu rol în cercetare – dezvoltare și standardizare în domeniul e-Learning din SUA a invitat partea română să devină partener și să participe la efortul științific comun de a promova calitatea și interoperabilitatea în acest domeniu.

În anul 2009, DIDAD primește calitatea de partener în rețeaua de excelență ADL Partenership Network, fiind la acea dată printre cei 7 membri din afara SUA (în Europa, numai Marea Britanie şi Norvegia au obținut o astfel de acreditare și recunoaștere). 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” gestionează, două platforme educaționale online pentru mediul național și una pentru mediul internațional – Colegiul European de securitate și apărare, astfel: 

  1. Platforma ADL – UNAp – care oferă servicii educaționale studenților de la programele de studii de licență, master și doctorat, dar și cursanților de la programele de studii postuniversitare și de specializare. 
  2. Platforma RO – Army – a fost creată pentru extinderea sistemului de învățământ distribuit avansat la distanță (ADL) către alte instituții militare de învățământ și pentru a oferi suport tehnic altor structuri din Armata României. Pe această platformă au fost create domenii specifice pentru structuri care au solicitat sprijin, dintre care nominalizăm ca principali beneficiari Direcția Generală de Management Resurse Umane, Colegiile naționale militare care folosesc Biblioteca Virtuală aflată pe platforma DIDAD, cu acces la servicii educaționale și capabilități de procesare, stocare și interconectare, Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și Direcția personal și mobilizare, care organizează și desfășoară concursuri/examene în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte.
  3. Platforma ESCD a Colegiului European de Securitate și Apărare, prin intermediul căreia se susține promovarea cunoașterii domeniului Politicii de securitate și apărare comună (CSDP).

În contextul normelor dispuse la nivel național și în conformitate cu ordinele transmise de eșaloanele superioare, programul de lucru al cadrelor militare și personalului didactic este diferențiat pentru a prevenii răspândirea noului Coronavirus.

Chiar și în aceste condiții, cadrele didactice ale instituției noastre desfășoară învățământul online, cu o participare record de studenți, conectați zilnic la cunoaștere și educație. Imaginile de mai jos surprind aspecte din activitățile cadrelor didactice și studenților UNAp.

#unap #DIDAD #învățământonline #Armata României #Coronavirus #MinisterulApărării

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN