Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

 

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR „PROBLEME ACTUALE ALE SECURITĂȚII NAȚIONALE”

 


 

Astăzi, 17 iulie 2020, în Aula universitară, a avut loc festivitatea de absolvire și înmânare a certificatelor de atestare a competențelor profesionale pentru cursanții programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Probleme actuale ale securității naționale”, desfășurat în cadrul Colegiului Național de Apărare.

Pe parcursul celor 24 de săptămâni, cei 52 de absolvenți, ofițeri cu gradul de colonel sau similar, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării al Republicii Moldova, precum și experți civili care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere de nivel înalt, au abordat chestiuni de natură teoretică și aspecte concrete ale problematicii actuale de securitate națională și internațională.

Acest programul postuniversitar formează o cultură de securitate de nivel strategic, prin prezența la cursuri a celor mai cunoscuți experți ai țării noastre în problematica de securitate, invitați să împărtășească din cunoștințele și experiențele lor.

Mai mult, cursanții au avut oportunitatea de a participa la Cursul de Orientare în cadrul Politicii Comune de Securitate și Apărare a Uniunii Europene, organizat sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare, în capitala Europei, Bruxelles și de a desfășura vizite de informare-documentare la instituții ale Ministerului Apărării Naționale, prin intermediul cărora cuvinte precum patrie, onoare, demnitate, spirit de sacrifici, identitate națională, au căpătat valoare.

Evenimentul a avut loc în prezența secretarului de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, doamna Simona Cojocaru, șefului Statului Major al Forțelor Terestre, domnul general-maior Iulian Berdilă, comandantului (rectorului) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul general de brigadă Dorin–Corneliu Pleșcan și a șefului Colegiului Național de Apărare, doamna colonel prof.univ.dr. Doina Mureșan.

  

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN