Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Exercițiul „PONTICA 2020”

– acțiuni militare moderne ale flotei maritime desfășurate de studenții UNAp. –

 

„PONTICA 2020” este un exercițiu aplicat la nivelul flotei maritime, desfășurat în perioada 13-17 ianuarie 2020, de către ofițerii masteranzi ai anului II, specializarea Forțe navale, din cadrul Facultății de comandă și stat major.

Exercițiul a avut obiectivul de a antrena studenții masteranzi de marină în vederea planificării, desfășurării și executării acțiunilor sistematice pentru identificarea opțiunilor optime de răspuns pe timpul unei crize.

În acest context, ofițerii de marină au analizat acțiunile desfășurate prin metoda jocului de razboi (war gaming), într-o zonă de responsabilitate a forțelor navale.