Banner Banner Banner

Admitere la studii universitare de licenta, masterat si cursuri


 Date si documente necesare:

 

- DOCUMENTUL CU "DATELE CARE SE SOLICITA TUTUROR CANDIDATILOR LA ADMITEREA IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT SUPERIOR" SE COMPLETEAZA OBLIGATORIU LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE (LICENTA, MASTERAT, DOCTORAT) SI SE DEPUNE LA SECRETARIATUL COMISIEI DE ADMITERE, LA PREZENTAREA PENTRU CONCURS

- Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi (pentru toate ciclurile de studii universitare)

- Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din statele terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania

- Anexe

- GRAFICUL - CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

 Punct de contact pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016: serviciupublic@unap.ro

          


 

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

- OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII prin studii universitare de licenţă organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” anul universitar 2017-2018 – sesiunea iulie 2017


- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018


- Model test limba engleza pentru admiterea la studii universitare de masterat 

 


 

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)

 

- Sesiune de admitere la programele de studii universitare de master la Facultatea de Securitate si Aparare -  septembrie 2017

- Sesiune de admitere la programul de studii universitare de licenta "Sisteme informationale"  la Facultatea de Securitate si Aparare - septembrie 2017

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Competente-discipline  licenta Comunicare publica

Competente-discipline  licenta Securitate si aparare

Competente-discipline  licenta Sisteme informationale


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Competente-discipline master Managementul programelor si proiectelor

Competente-discipline master Conducere comunicatii tehnologia informatiei si aparare cibernetica

Competente-discipline master Comunicare publica in domeniul securitatii si apararii

Competente-discipline master Managementul crizelor si prevenirea conflictelor

Competente-discipline master Securitate si aparare


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

-Tematica și bibliografia program postuniversitar  Informare și relații publice 2017-2018


 

:: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ (D.I.D.A.D.)

 

- PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ONLINE (DE NIVEL) ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 


 

:: DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE (D.R.M.C.O.M.)

 

- CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 


 

:: CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ (C.P.C.M.D.E.F.S.A.)

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE  „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 


 

:: CENTRUL DE LIMBI STRAINE (C.L.S.)

 

- Proiectul planului de pregătire al personalului, prin cursuri de limbi străine, organizate în cadrul Centrului de limbi străine, în anul de învăţământ 2017

 


 

:: Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA)

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, CE SE VA ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE – BRAŞOV, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE - BRAŞOV ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018:: DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR (D.F.P.A.)

 

 - PROGRAMA ADMITERE la cursuri - Departamentului de formare profesională a adulţilor (D.F.P.A.)

 

 


 

 :: CENTRUL DE DREPT INTERNATIONAL UMANITAR

 

- PROGRAMA DE ADMITERE LA CURSUL PENTRU INSTRUCTORI ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018


 

 :: COLEGIUL NATIONAL DE APARARE

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CARE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018