Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

SECTIA COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

 

 

 • Modernizare, dezvoltarea şi asigurarea facilităţilor oferite de reţelele din universitate, astfel încât să fie oferite servicii informatice performante pentru studenţi, cursanţi, cadre didactice şi personalul UNAp;
  ---------------
 • Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din structurile de învăţământ şi ale structurilor administrative, în vederea  creşterii eficienţei activităţii de învăţământ; 
  ---------------
 • Asigurarea suportului tehnic şi implementarea proiectelor ministerului educaţiei la nivel naţional; 
  ---------------
 • Asigurarea suportului tehnic pentru instruirea personalului, studenţilor şi cursanţilor la un nivel care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de informare şi comunicare; 
  ---------------
 • Implementarea tehnologiei moderne a informaţiei şi comunicaţiilor necesare pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente în procesul de învăţământ şi cercetare; 
  ---------------
 • Asigurarea mentenanţei sistemelor informatice şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea unei exploatări eficiente a tuturor resurselor informatice; 
  ---------------
 • Administrarea accesului în reţele precum şi a site-ului web al instituţiei; 
  ---------------
 • Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, instalarea şi mentenanţa necesară echipamentelor de videoproiecţie şi a sistemelor interactive de prezentare; 
  ---------------

  

 

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN