Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

SECTIA COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI


 

 

-  Modernizare, dezvoltarea şi asigurarea facilităţilor oferite de reţelele din universitate, astfel încât să fie oferite servicii informatice performante pentru studenţi, cursanţi, cadre didactice şi personalul UNAp;

-  Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din structurile de învăţământ şi ale structurilor administrative, în vederea  creşterii eficienţei activităţii de învăţământ;

-  Asigurarea suportului tehnic şi implementarea proiectelor ministerului educaţiei la nivel naţional;

-  Asigurarea suportului tehnic pentru instruirea personalului, studenţilor şi cursanţilor la un nivel care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de informare şi comunicare;

-  Implementarea tehnologiei moderne a informaţiei şi comunicaţiilor necesare pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente în procesul de învăţământ şi cercetare;

-  Asigurarea mentenanţei sistemelor informatice şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea unei exploatări eficiente a tuturor resurselor informatice;

-  Administrarea accesului în reţele precum şi a site-ului web al instituţiei;

-  Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, instalarea şi mentenanţa necesară echipamentelor de videoproiecţie şi a sistemelor interactive de prezentare.

 

 

 


 

 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici