Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Sectia Management Educational

 

 

Prezentare generala

Sectia management educational este structura organizatorica de baza, aflata in coordonarea prorectorului pentru invatamant, care asigura managementul procesului educational la nivel universitar.

Activitatile curente ale Sectiei Managemet Educational sunt organizate si desfasurate in baza prevederilor legilor, regulamentelor militare, instructiunilor si ordinelor ministrului apararii nationale, hotararilor Consiliului de Administratie si ale Senatului universitar, ordinelor comandantului (rectorului) Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” si ale ordinelor prorectorului pentru invatamant.

Activitatile Sectiei management educational sunt organizate si conduse exclusiv de catre seful sectiei.

In vederea sprijinirii conducerii universitatii in implementarea politicilor si strategiilor de dezvoltare institutionala si a crearii cadrului general de desfasurare a procesului educational in cadrul Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Sectia management educational are urmatoarele atributii:

 

  • realizeaza intreaga activitate de planificare, organizare, decizie, coordonare si de control si evaluare a procesului educational la nivel universitar;
  • organizeaza punerea in aplicare a politicilor si strategiilor universitare, pe linia calitatii educatiei;
  • asigura elaborarea documentelor institutionale si metodologiilor necesare derularii invatamantului cu respectarea legislatiei in vigoare si a standardelor universitare nationale si specifice;
  • asigura corelarea finalitatii procesului educational din universitate cu cerintele beneficiarului principal – Ministerul Apararii Nationale - si cu cele ale pietei muncii;
  • monitorizeaza nivelul de intelegere si aplicare, la nivelul structurilor de invatamant, a normelor interne referitoare la calitatea procesului educational;
  • planifica activitatile de invatamant si de pregatire a personalului universitatii;
  • elibereaza acte de studii si duplicate, in conditiile legii;
  • prezinta propuneri referitoare la imbunatatirea procesului educational.

 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN