Banner Banner Banner

Asigurarea calitatii

 

- Componenţa Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” -

 

Col. prof.univ. dr. Marian STANCU - preşedinte;

Col. prof.univ. dr. ing. Toma PLEŞANU - reprezentant al cadrelor didactice;

Col. conf.univ. dr. Marius Victor ROŞCA - reprezentant al cadrelor didactice;

Col. ing. Geani MUNTEANU - reprezentantul angajatorilor;

Cpt. Daniela PEŢANCA - reprezentantul studenţilor.