Banner Banner Banner

C.D.I.U.- CENTRUL DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR

 

 

1. Înfiinţare

Centrul de Drept Internaţional Umanitar (CDIU), structură unicat la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a fost înfiinţat la 6 decembrie 1993 prin aprobarea ministrului apărării naţionale pe raportul nr. DC 1466 din 22.10.1993.

 

2. Domeniul de expertiză

Răspunderile generale şi obligaţiile asumate expres de statul român atât prin ratificarea majorităţii instrumentelor juridice de drept internaţional umanitar (tratate, convenţii, protocoale, acte adiţionale etc.) cât şi cele rezultate din calitatea sa de membru al unor organizaţii mondiale sau regionale (ONU, NATO, OSCE sau UE), impun permanent Ministerului Apărării Naţionale să întreprindă măsuri pentru diseminarea dreptului internaţional umanitar şi cunoaşterea, respectarea şi aplicarea acestuia de către personalului armatei.

Centrul de drept internaţional umanitar, denumit CDIU, este o microstructură care contribuie la înfăptuirea acestui deziderat prin însăşi obiectivele sale fundamentale, derivate şi specifice.

 

3. Obiectivele şi misiunile Centrului

- Diseminarea dreptului internaţional umanitar, precum şi instruirea, cunoaşterea, respectarea, aplicarea şi promovarea acestuia, asigurând totodată îndeplinirea răspunderilor ce revin Ministerului Apărării Naţionale, stipulate în tratatele internaţionale ratificate de România şi în Strategia naţională a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar.

- Aplicarea concepţiei Ministerului Apărării Naţionale de implementare a normelor şi principiilor de drept internaţional umanitar şi a regulilor de angajare în instruirea personalului Armatei.

- Promovarea imaginii şi preocupările Armatei în domeniul DIU, în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale şi instituţiile naţionale şi internaţionale cu răspunderi în domeniul dreptului internaţional umanitar sau alte domenii care au legătură cu acesta.

- Asigurarea instruirii în domeniul DIU şi ROE a personalului Ministerului Apărării Naţionale angajat în diferite misiuni în afara teritoriului statului român.

- Formarea şi perfecţionarea personalului implicat în asigurarea instruirii în domeniul DIU şi ROE.

- Participarea la elaborarea materialelor documentare, studiilor, articolelor, manualelor, instrucţiunilor etc. în domeniul DIU şi ROE în limita informaţiilor şi datelor deţinute, necesare pregătirii întregului personal al forţelor armate în acest domenii.

- Participarea anuală, în perioada 8 - 10 decembrie, la Concursul naţional interuniversitar de drept internaţional umanitar şi dreptul refugiaţilor "Nicolae Titulescu", în calitate de co-organizator alături de Centrul de Studii de Drept Umanitar din cadrul Universităţii "Nicolae Titulescu", Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - reprezentanţa în România (UNHCR), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) şi Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU).

Asigură totodată şi un membru în juriul acestui concurs.

- Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor revenite Secretariatului permanent al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, în baza HG 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de funcţionarea a Comisiei aprobat prin ordin comun al ministerelor cu reprezentare în CNDIU şi a aprobării ministrului apărării pe raportul nr. N1/3075 din 28.12.2006/ raportul nr. G- 911 din 29.03.2012.

Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU) este organ consultativ al guvernului, fără personalitate juridică, cu răspunderi în asigurarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României ca urmare a ratificării instrumentelor juridice internaţionale de drept internaţional umanitar.

Ministerul Apărării Naţionale este reprezentat în cadrul CNDIU de un membru permanent sau supleant, desemnat la nivel de specialişti în domeniul DIU şi asigură o dată la 4 ani, preşedinţia Comisiei, preşedintele fiind desemnat la nivel de secretar de stat.

 

4. Colaborări

Prin activităţile organizate şi desfăşurate de-a lungul timpului, în colaborare cu instituţii, organizaţii şi structuri de prestigiu cu răspunderi în domeniul dreptului internaţional umanitar naţionale, Centrul a făcut cunoscute preocupările şi demersurile României în general, ale Armatei în special, pentru cunoaşterea şi aplicarea standardelor umanitare internaţionale în procesul de învăţământ, instrucţie şi operaţii militare şi a contribuit la amplificarea cooperării armatei noastre cu armatele altor state în domeniul de referinţă.

CDIU a colaborat cu: Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR), Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, reprezentanţa în România (UNHCR), Centrul de Studii de Drept Umanitar (CSDU) din cadrul Universităţii „N. Titulescu”, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), dar şi cu cele internaţionalecum ar fi: Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Institutul Internaţional de Drept Umanitar – Sanremo, Societatea Internaţională de Drept Militar şi Drept al Războiului – Bruxelles, Institutul Apărării pentru Studii de Drept Internaţional – Newport etc.

 

5. Conducere

Şeful Centrului de drept internaţional umanitar – Lt.col. (just.mil.) Ghiba Mădălina-Daniela.

 

6.Contact

Str. Şoseaua Panduri nr. 68-72 , Sector 5, Bucureşti

Tel/ Fax 021.313.75.30

Star 1005/ 430, 265, 425

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.