Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Documente organizatorice

 

 

DOCUMENTE ORGANIZATORICE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE  APĂRARE ”CAROL I”

 

 

 

- Strategia de cercetare stiintifica a Universitatii Naţionale de Apărare "Carol I" in perioada 2016 - 2020 

- Regulamentul cercetarii stiintifice in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

 

 

* Aceste documente sunt discutate in Consiliul Stiintific si aprobate de Senatul U.N.Ap "Carol I".

 

 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN