Banner Banner Banner

Cercetarea ştiinţifică

 

Cercetarea ştiinţifică

       

Activitatea de cercetare ştiinţifică universitară în cadrul Facultăţii de securitate şi apărare se desfăşoară pe baza legislaţiei existente la nivel naţional, a prevederilor instrucţiunilor, ordinelor şi dispoziţiunilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică în armată, a Regulamentului cercetării ştiinţifice în Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” şi a Planului de cercetare ştiinţifică aprobat de Senatul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Coordonarea integrată a activităţii de cercetare ştiinţifică universitară a cadrelor didactice şi a studenţilor se realizează prin Centrul de cercetare științifică în domeniul securității naționale, europene și euroatlantice al facultății.

Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică din facultate este condusă de către decan şi se realizează pe linie ierarhică prin prodecanul pentru cercetare (care este şi directorul centrului de cercetare) şi prin directorul ştiinţific al centrului de cercetare.

Cercetarea ştiinţifică din Facultatea de securitate şi apărare vizează direcţii de dezvoltare în domeniile securităţii naţionale, europene şi euroatlantice precum şi în domeniul ştiinţei militare.

Obiectivele cercetării ştiinţifice se dezvoltă în planurile elaborate în programele de pregătire ştiinţifică, didactică, pedagogică şi metodică a personalului didactic şi a studenţilor, precum şi în orientarea tematică a studiilor universitare de doctorat.

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt făcute publice prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi sunt încorporate în cursurile şi manualele universitare, exerciţiile aplicative şi exerciţiile operative şi strategice complexe.