Banner Banner Banner

FCSM - Cursuri

 

În Facultatea de comandă şi stat major sunt organizate studii universitare în domeniul fundamental / domeniul de studii Ştiinte militare şi Informaţii, pe două cicluri:

ciclul I - studii universitare de licenţă,

ciclul II - studii universitare de masterat

 În ciclul I - studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, forma cu frecvenţă – studenţilor li se asigură pregătirea necesară îndeplinirii cu responsabilitate a sarcinilor profesionale, cu respectarea valorilor şi eticii profesiei de ofiţer, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor regulamentelor militare în vederea ocupării primei funcţii în cariera militară.

De asemenea, li se transmit cunoştinţe şţiinţifice solide, în vederea atingerii nivelului necesar de cunoaştere pentru a putea continua formarea în ciclul următor (studii universitare de masterat).

Programe de licenţă acreditate: Conducere interarme - forţe terestre,Conducere interarme - forţe aeriene, Conducere militară; Logistică. 

 În ciclul II –  studii universitare de master, cu durata de 2 ani, forma cu frecvenţă – studenţilor li se asigură pregătirea interarme, întrunit şi pentru operaţii multinaţionale, necesară îndeplinirii funcţiilor de comandant de batalion (similare) şi de ofiţeri de stat major în structuri superioare acestui eşalon.

Studenţilor li se dezvoltă aptitudinile de cercetare, analiza şi diagnoza prin cultivarea capacităţii de a-şi asuma responsabilitatea deciziei în actul de conducere a structurilor militare.

Programe de master acreditate: Conducere interarme-forţe terestre, Conducere interarme-forţe aeriene, Conducere interarme-forţe navale, Management logistic, Management economico-financiar, Protecţia infrastructurilor critice.

Facultatea de comandă şi stat major este titulară a planurilor de învăţamânt şi programelor analitice ale disciplinelor de studiu şi poartă răspunderea pentru proiectarea şi corelarea activităţilor de învăţamânt integrate, ce asigură realizarea unei pregătiri interarme şi intercategorii de forţe ale armatei, de înalta eficienţă.

În cadrul şcolii postuniversitare se organizează şi se desfăşoară următoarele Programe de formare şi dezvoltare profesională continuă:

a)      Cu finanţare de la buget şi predare în limba română:

 • Conducere strategică
 • Conducere – Forţe terestre
 • Conducere – Forţe aeriene
 • Conducere – Forţe navale
 • Conducere logistică
 • Conducere economico-financiară
 • Arta militară a Forţelor terestre
 • Arta militară a Forţelor aeriene
 • Arta militară a Forţelor navale
 • Sprijin logistic
 • Finanţarea structurilor militare
 • Audit public intern

b) Cu taxă şi predare în limba română:

 • Protecţia infrastructurilor critice

c) Cu finanţare de la buget şi predare în limba engleză:

 • Operaţii multinaţionale întrunite (joint) de nivel operativ (advanced joint operations staff officer course)
 • Operaţii de nivel tactic (brigadă multinaţională) (brigade staff officer course)