Banner Banner Banner

CENTRUL DE LIMBI STRAINE (C.L.S.)

 

        NOU!!! In atenția cursanților

 • În momentul prezentării la Centrul de limbi străine, toţi cursanţii vor avea asupra lor o copie a certificatului de naştere şi o copie a certificatului de căsătorie (în cazul persoanelor care, ulterior căsătoriei, şi-au schimbat numele de familie). 

Centrul de limbi străine – este structura de învăţământ militar în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, având ca principală misiune organizarea cursurilor intensive şi non-intensive de învăţare, perfecţionare şi reîmprospătare a cunoştinţelor la:

 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba rusă
 • Limba arabă
 • Limba chineză
 • Limba română (pentru străini).

Aceste cursuri sunt destinate personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale dar şi din mediul civil.

 

Obiective

 • îmbunătăţirea performanţelor lingvistice ale cursanţilor la cele patru deprinderi lingvistice: ascultat, vorbit, citit şi scris;
 • familiarizarea cursanţilor cu elemente de cultură şi civilizaţie specifice popoarelor ale căror limbi se studiază;
 • asimilarea terminologiei militare operaţionale NATO, pentru limbile engleză şi franceză şi a terminologiei militare generale, pentru celelalte limbi străine studiate.

În Centrul de limbi străine se desfăşoară evaluarea lingvistică, prin aplicarea testelor de plasament, a candidaţilor selecţionaţi pentru îndeplinirea unor misiuni internaţionale sau ocuparea unor funcţii în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea structurilor aparţinând ministerului.