Banner Banner Banner

Gheorghe Calopăreanu

Comandant (Rector)
Numele şi prenumele: CALOPĂREANU Gheorghe

Gradul şi funcţia actuală: General de brigadă
Comandantul (Rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”

Data şi locul naşterii: 29 septembrie 1962, Urzicuţa, Dolj

 Studii:

 • Şcoala Militară Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 1984;
 • Academia de Înalte Studii Militare – Facultatea de logistică, Bucureşti, 1991;
 • Curs postuniversitar de perfecţionare psihopedagogică, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1991-1992;
 • Curs de perfecţionare în lucrul cu computerele personale, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1992;
 • Curs de perfecţionare în cunoaşterii limbii engleze, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1995-1996;
 • Curs de perfecţionarea în domeniul managementului organizaţional şi al planificării resurselor de apărare, Şcoala NATO Oberammergau, Germania, 1996;
 • Curs de perfecţionare în cunoaşterea procedurilor logistice utilizate în NATO şi în F.A. britanice, Şcoala de Logistică a F.A. britanice, Deepcut, Camberley, Marea Britanie, mai-iulie 1999 ;
 • Curs post-universitar avansat de operaţii multinaţionale întrunite, Centrul Regional de Pregătire NATO/PfP, Bucureşti, 2000;
 • Curs de perfecţionare în domeniul mobilizării resurselor de apărare, Şcoala NATO Oberammergau, Germania, 2000;
 • Curs de perfecţionare în planificarea si organizarea acţiunilor militare în operaţiile în sprijinul păcii, Centrul pentru Operaţii Multinaţionale în Sprijinul Păcii, Kilkis, Grecia, 2001;
 • Curs de perfecţionare în domeniul planificării acţiunilor militare întrunite (CJTF HQ), Centrul Regional de Pregătire NATO/PfP, Bucureşti, 2001;
 • Curs de perfecţionare în planificarea si organizarea acţiunilor militare multinaţionale întrunite, Şcoala NATO Oberammergau, Germania, 2001;
 • Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, 2006;
 • Doctor în ştiinţe militare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 2008.

 

Funcţii îndeplinite:

 • 1991-1994, asistent univ. la Catedra de conducere logistică, Academia de Înalte Studii Militare;
 • 1994-1996, ofiţer de stat major, Statul Major General;
 • 1997-2001, Instructor, Cursul brigadă forţe terestre, Centrul Regional de Pregătire NATO/ PfP;
 • 2001- 2002, Şef curs Joint, Centrul Regional de Pregătire NATO/ PfP;
 • 2002-2004, Director de curs / Instructor, Şcoala NATO, Oberammergau, Germania;
 • 2005-2010, Şeful Departamentului de management al crizelor şi operaţii multinaţionale, Universitatea Naţională de Apărare ;
 • 2010 – 2016, locţiitor al comandantului Universităţii Naţionale de Apărare.

 

Învăţământ şi cercetare ştiinţifică:

 • Asistent universitar, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1991
 • Lector universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006
 • Doctor în ştiinţe militare, 2008
 • Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu” al Revistei „Gândirea Militară Românească”, 2009
 • Conferenţiar universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2010
 • Diploma de nominalizare pentru Premiul „General de corp de armată Grigore Sichitiu” al Revistei „Gândirea Militară Românească”, 2011
 • Profesor universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2013
 • Doctor abilitat (dr. habil.), atestat de abilitare pentru conducător de doctorat, 2013
 • Autor a patru cărţi în domeniul securităţii naţionale şi euroatlantice şi a numeroase articole, eseuri, comunicări ştiinţifice şi cursuri în limbile română şi engleză.


Decoraţii militare:

 • Medalia de Merit a Forţelor Terestre ale SUA, 2004
 • Emblema de Onoare a Armatei României, 2007
 • Emblema de Onoare a Logisticii, 2011
 • Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, 2013
 • Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene, 2013.
 • Ordinul ,,Virtutea Militară " în grad de Cavaler cu însemn pentru militari, 2013.
 • Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, 2016.
 • Emblema de Onoare a Medicinei Militare, 2017.
 • Ordinul ,,Virtutea Militară" în grad de Ofițer cu însemn pentru militari, 2017.

 

Starea civilă: căsătorit, 1 copil.