Banner Banner Banner

IONIŢĂ ANGHEL SERGHEI

Director general administrativ


Numele si prenumele: IONIŢĂ ANGHEL SERGHEI

Data nasterii: 29.08.1955 

 

 

 

Studii militare si civile:


• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Ştiinţe militare şi informaţii

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Doctorat în ştiinţe militare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Colegiul Naţional de Apărare

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Securitate şi Apărare Naţională

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Master- Securitate şi Apărare Naţională/diploma nr. 0000094 din 27.07.2007

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii postuniversitare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Colegiul de Management al Resurselor Apărării Educaţional şi al Achiziţiilor

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Conducerea achiziţiilor

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Curs postuniversitar/diploma nr. 0000115 din 13.01.2006

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii postuniversitare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Centrul de pregătire Management Resurse Umane

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Gestionare resurse umane

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii postuniversitare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - Colegiul de Management al Resurselor Apărării şi Educaţional

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Pregătire pentru personal didactic

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Curs pregătire pentru personal didactic/diploma 0021004/29.07.2005

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Curs de specializare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Facultatea de Drept

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:

Curs postuniversitar

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Drept privat/ diploma 0007799 din 05.10.2000

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii postuniversitare

 

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Curs postuniversitar „Drept Internaţional”

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii postuniversitare

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Facultatea de Drept „Titu Maiorescu” Bucureşti

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii universitare de lungă durată

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Academia de Înalte Studii Militare Bucureşti, Facultatea Interarme

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Curs perfecţionare comandant batalioane

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Academia de Înalte Studii Militare Bucureşti

• Tipul calificării/diploma obţinută:

Curs perfecţionare comandant companie

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care   s-a realizat formarea profesională:

Şcoala militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ:

Studii iniversitare de lungă durată

 

 

Activitate profesionala:

 

• Numele şi adresa angajatorului:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, cod poştal 050662, Bucureşti, România

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Învăţământ militar superior

• Funcţia sau postul ocupat:

Director adjunct administrativ

• Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Coordonarea activităţilor administrative ale instituţiei.

 

• Numele şi adresa angajatorului:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, cod poştal 050662, Bucureşti, România

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Învăţământ militar superior

• Funcţia sau postul ocupat:

Director administrativ la Facultatea de Comandă şi Stat Major

• Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Coordonarea activităţilor administrative

 

• Numele şi adresa angajatorului:

Prefectura Buzău

• Funcţia sau postul ocupat:

Şef servicii speciale

• Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Organizarea şi conducerea serviciilor speciale

 

• Numele şi adresa angajatorului:

Ministerul Administraţilor şi Internelor Buzău

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Activitate operativă

• Funcţia sau postul ocupat:

Şef birou

• Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Organizarea şi conducerea biroului

 

Abilitati: limba franceză.