Banner Banner Banner

 

 

 

Reuniunea Comisiei  Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

 

       În data de 19.12.2013, în Sala Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, va avea loc reuniunea Comisiei naţionale de drept internaţional umanitar (CNDIU), care reprezintă organul consultativ al Guvernului României pe probleme de drept internaţional umanitar.

      La această şedinţă vor participa membrii permanenţi şi supleanţi ai CNDIU, reprezentând Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul  Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Culturii, precum şi membrii Secretariatului permanent al CNDIU.

      În cadrul manifestării, doamna conf.univ.dr. Beatrice Onica-Jarka,  va prezenta comisiei o evaluare a modului de desfăşurare a celei de-a VI-a ediţii a Concursului de drept internaţional umanitar şi dreptul refugiaţilor ,,Nicolae Titulescu”, desfăşurat în perioada 08-10 decembrie 2013, la care Comisia naţională de drept internaţional umanitar este coorganizator, iar doamna Beatrice Onica – Jarka este coordonatorul de proiect al concursului.

      Conform reglementărilor în vigoare, îndeplinirea atribuţiunilor Secretariatului permanent al CNDIU este asigurată de Centrul de drept internaţional umanitar (CDIU) din cadrul Universităţii Naţionale de Apărarea „Carol I”, iar Comisia are acelaşi sediu cu Secretariatul permanent şi CDIU, respectiv Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”.

      În perioada imediat următoare reuniunii, urmează să fie elaborat Raportul de activitate al CNDIU pe anul 2013 şi înaintat spre aprobare primului ministru al României.

 

 

 

   back