Banner Banner Banner

 

 

MASA ROTUNDĂ

„Importanţa dreptului internaţional umanitar

în actualul mediu internaţional de securitate”

 

Centrul de drept internaţional umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat, în data de 14 mai 2015, Masa rotundă cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate". Această manifestare ştiinţifică a fost dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

În deschiderea evenimentului comandantului (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul general de flotilă aeriană prof. univ. dr. Gabriel – Florin MOISESCU  a ţinut o alocuţiune, menţionând printre altele, rolul deosebit pe care îl are Centrul de Drept Internaţional Umanitar şi universitate în pregătirea personalului Ministerului Apărării Naţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar, prin organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţământ, precum şi în diseminarea dreptului internaţional umanitar prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice.

Lucrările mesei rotunde au fost deschise de secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale, domnul lect. univ. dr. Codrin Dumitru MUNTEANU. În discursul său, domnul secretar general a precizat: „Ministerul Apărării Naţionale şi-a îndeplinit obligaţiile asumate pe linia dreptului internaţional umanitar, iar eforturile depuse la nivelul Armatei României pentru cunoaşterea, respectarea şi aplicarea normelor de drept internaţional umanitar s-au reflectat prin modul în care militarii români, participanţi în teatrele de operaţii în afara teritoriului României, şi-au îndeplinit misiunile, cu respectarea normelor de drept internaţional umanitar.

Până în prezent, nu s-au constatat sau sesizat încălcări ale normelor de drept internaţional umanitar de către militarii români care au desfăşurat misiuni în teatrele de operaţii în afara teritoriului statului român. Acest fapt arată nivelul înalt de pregătire a militarilor români, Centrul de drept internaţional umanitar având un rol important în acest sens.”

Totodată, manifestarea a avut o abordare comprehensivă, participând experţi în domeniul dreptului internaţional umanitar şi a domeniilor conexe acestuia, atât din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi din mediu civil.

Astfel, au participat reprezentanţi din structurile centrale şi ale tuturor categoriilor de forţe din Ministerul Apărării Naţionale, membri ai Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe, din Ministerul Afacerilor Interne, din Ministerul Justiţiei etc), cadre didactice universitare (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea „Nicolae Titulescu”), reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale (Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – Reprezentanţa pentru România), diplomaţi şi mediatori străini, economişti, studenţi etc.

Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de un real succes şi interes din partea participanţilor, datorită multitudinii subiectelor de actualitate ce au fost prezentate de keynote speakers, cum ar fi: „Provocările actuale pentru dreptul internaţional umanitar”, „Dreptul refugiaţilor şi securitatea naţională”, „Mediul umanitar în Africa”, „Statutul companiilor private militare în dreptul internaţional umanitar”, „Regulile managementului ţintelor în dreptul conflictelor armate”, „Competenţa Curţii Penale Internaţionale cu privire la dreptul internaţional umanitar”etc.  

Referitor la acest eveniment, Societatea Naţională de Crucea Roşie în România şi-a exprimat consideraţia, precizând: ”În contextul actual internaţional de securitate, precum şi din perspectiva rolului Dreptului Internaţional Umanitar apreciem iniţiativa Centrului de drept internaţional umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” de a organiza această masă rotundă cu o temă de maximă importanţă, cu prilejul Zilei dreptului internaţional umanitar.” 

Evenimentul a fost sponsorizat de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa.

 

 

 

 

   back