Banner Banner Banner

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Strategii XXI

„Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate” 

 

 Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat o nouă ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI, Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, în perioada 11-12 iunie 2015.

Tema principală a conferinţei a fost Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, şi a adus la masa dezbaterilor specialişti militari şi civili care au analizat, într-o manieră interdisciplinară, cele mai noi evenimente şi tendinţe ale mediului internaţional de securitate.

La ediţia din acest an, au participat foarte mulţi cercetători doctorali şi postdoctorali, grup ţintă în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi siguranţă naţională – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SmartSPODAS”, derulat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, asociaţia Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART din Suedia.

Manifestarea ştiinţifică a reunit reprezentanţi ai Centrului de studii strategice de apărare şi securitate din Republica Moldova, Cehia, Ungaria, Bulgaria şi Spania, cât şi diplomaţi militari acreditaţi la Bucureşti.

Astfel, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, prin cea mai importantă structură de cercetare a sa – Centrul de studii strategice de apărare şi securitate – reuşeşte, an de an, prin atragerea cercetătorilor şi instituţiilor interesate, să contribuie cu rezultate foarte bune la domeniul securităţii.

 

 

 

   back