Banner Banner Banner

 

 

 

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

„SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2015”

Bucureşti, 12 iunie 2015

 

Facultatea de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice „Securitate naţională, europeană şi euroatlantică, SNEE - 2015”, vineri 12 iunie 2015, în Aula universitară.

Tema principală a conferinţei a fost Securitatea naţională, europeană şi euroatlantică, şi a adus la masa dezbaterilor specialişti militari şi civili care au analizat, într-o manieră interdisciplinară, cele mai noi evenimente şi tendinţe ale mediului internaţional de securitate.

Manifestarea ştiinţifică a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice întreprinse de studenţii, masteranzii şi cursanţii de la programele de studii din facultate Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, Securitate şi apărare, Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării, Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor, Managementul programelor şi proiectelor şi Conducere strategică.

Mulţumim tuturor participanţilor!

 

 

 

 

   back