Banner Banner Banner

 


Delegaţie UNAp „Carol I” în vizită de îndrumare

la Academia Militară „Alexandru cel Bun” din Moldova

 

O delegaţie din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a efectuat o vizită de îndrumare la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, în perioada 18-22 aprilie 2016.

Din partea instituţiei noastre au participat: locţiitorul comandantului UNAp „Carol I” – col. prof.univ. dr. Daniel Dumitru, prorectorul pentru învăţământ – col. prof.univ. dr. Marian Stancu, col. lect.univ. dr. Florian Cîrciumaru – lider academic şi coordonator naţional în cadrul Programului DEEP pentru dezvoltarea învăţământului militar în Republica Moldova, reprezentant al Departamentului regional de management al crizelor şi operaţii multinaţionale, col. lect.univ. dr. Stan Anton – directorul Centrului de studii strategice de apărare şi securitate şi col. prof.univ. dr. Costinel Niţu, din cadrul Facultăţii de comandă şi stat major.

Scopul activităţii a fost de a oferi îndrumare şi coordonare în cadrul ciclului 3 de studii – programul de doctorat din Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Îndrumarea s-a realizat pentru doctoranzii înmatriculaţi la studii în anul 2014 şi 2015. Pentru cei înmatriculaţi în anul 2015, îndrumarea şi coordonarea s-a axat în principal pe modul de desfăşurare şi susţinere a examenelor şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică, la finalizarea anului I de studii de cercetare avansată.

România este implicată activ din anul 2009 în cadrul Programului DEEP al NATO (Defence Education Enhacement Programme) de dezvoltare şi reformare a instituţiilor de învăţământ şi a învăţământului militar din Asia Centrală, Caucaz, Georgia şi Republica Moldova.

În cadrul acestui program, contribuţia Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” alături de alte instituţii militare de învăţământ din ţările aliate, s-a concentrat în special pe linia reformării sistemului de învăţământ militar în contextul procesului Bologna, dar şi în conformitate cu Ghidul privind educaţia profesională militară al NATO pentru formarea, specializarea şi perfecţionarea ofiţerilor pe toate trepte ierarhiei militare, începând cu baza carierei militare, nivelul operativ şi strategic, precum şi nivelul politico-militar în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este instituţie coordonatoare pe linie academică şi prin intermediul instituţiei noastre, România a primit statutul de Naţiune Lider, în vederea continuării sprijinului NATO în program.

 

 

 

 back