Banner Banner Banner

 


Masa rotundă

Importanţa dreptului internaţional umanitar

în actualul mediu internaţional de securitate"

13 mai 2016

 

Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat, în data de 13 mai 2016, Masa rotundă cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate", manifestare ştiinţifică dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

Prin Legea nr. 177/2013 s-a avut în vedere declararea zilei de 14 mai, drept Ziua dreptului internaţional umanitar.

În deschiderea evenimentului locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU a prezentat mesajul comandantului (rectorului) instituției noastre. În mesaj, comandantul (rectorul) a subliniat, printre altele, rolul deosebit pe care îl au Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Centrul de Drept Internaţional Umanitar în pregătirea personalului Ministerului Apărării Naţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar, prin organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţământ, precum şi în diseminarea dreptului internaţional umanitar, prin desfăşurarea unor activităţi specifice.

Lucrările mesei rotunde cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate" au fost deschise de locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU.

Totodată, manifestarea a avut o abordare comprehensivă şi multidisciplinară, participând experţi şi cadre didactice universitare în domeniul dreptului internaţional umanitar şi în domeniile conexe acestuia, atât din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi din mediu civil.

La eveniment au participat reprezentanţi din structurile centrale şi ale categoriilor de forţe din Ministerul Apărării Naţionale, membri ai Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (reprezentanţi din: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei), cadre didactice universitare (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza”), reprezentanţi din structurile Ministerului Afacerilor Interne (I.G.P.R., Jandarmeria Română) reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei centrale publice (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor) reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale (Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – România), mediatori, studenţi etc.

Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de un real interes din partea participanţilor, date fiind diversitatea şi actualitatea temelor care au fost prezentate de keynote speakers, cum ar fi: „Dreptul internaţional umanitar şi dreptul refugiaţilor: legături şi provocări comune în contextul de securitate actual” – expunere a doamnei Carolina MARIN (reprezentant UNHCR – România), „Statul de drept şi dreptul internaţional umanitar în cadrul procesului de reconstrucţie postconflict” - prelegere susţinută de domnul Lorin Ovidiu HAGIMA (reprezentant al Ministerului Justiţiei, membru permanent în Comisia Naţională de Dept Internaţional Umanitar), „Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat – cronica unei morţi anunţate?” – prelegere susţinută de doamna lect. univ. dr. Daniela – Anca DETEŞEANU (prodecan al Facutăţii de Drept din Universitatea Bucureşti), „Dreptul internaţional umanitar în contextul mediului contemporan de securitate” – prelegere susţinută de conf. univ. dr. Nicolae David UNGUREANU (Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza), „Hotărîrea CEDO din 8 decembrie 2009, Cazul Şandru şi alţii c. România”– prelegere susţinută de prof. univ. dr. av. Corneliu-Liviu POPESCU (Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti), „Niveluri normative şi protecţia drepturilor omului în plan internaţional” – expunere prezentată de drd. Lisa-Maria ACHIMESCU (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) etc.

În cadrul manifestării ştiinţifice s-a prezentat mesajul preşedintelui în exericiţiu al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional, Secretarului de stat al Ministerului Justiţiei, adresat comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cu ocazia desfăşurării Mesei rotunde cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate". În mesaj a fost evidenţiat rolul esenţial al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar în elaborarea şi promovarea proiectului legislativ de marcare a Zilei de 14 mai ca zi dedicată Zilei dreptului internaţional umanitar. Totodată, preşedintele Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar şi-a exprimat deosebita plăcere de a saluta organizarea evenimentului, astfel: „Organizarea de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a unei Mese rotunde cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate", în cadrul unui eveniment, ce sperăm cu toţii să devină o tradiţie pentru marcarea Dreptului Internaţional Umanitar, a zilei dedicate acestei ramuri de drept, este o nouă dovadă că instituţiile din România rămân loiale acestor principii şi valori ce sunt izvor de drept. Ele îşi regăsesc originile în cele mai nefericite şi dureroase evenimente din istoria umanităţii, la care şi România este parte şi este importantă diseminarea lor pentru protejarea generaţiilor viitoare, a bunurilor culturale, dar şi pentru tragerea la răspundere a celor care au săvărşit unele din cele mai grave infracţiuni posibile împotriva omenirii şi patrimoniului său.” De asemenea, în mesaj s-a menţionat că „pentru următorul ciclu al Preşedinţiei Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, Ministerul Justiţiei îşi propune să continue proiectele iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale şi împreună cu instituţiile reprezentate în cadrul Comisiei, să dezvolte noi linii de acţiune.”

În urma dezbaterilor din cadrul manifestării ştiinţifice a rezultat că, dreptul internaţional umanitar este un domeniu foarte important pentru întrega umanitate, fiind utilă şi necesară diseminarea acestuia şi a domeniilor conexe, prin diferite activităţi, data fiind dinamica mediului internaţional de securitate.

Evenimentul a fost sponsorizat de S.C. Flexi Mob Trading S.R.L.

 

 

 

 

 back