Banner Banner Banner

 

                                                                                                                                                  

 

Școala de Vară Agrointelligence

Securitate și suveranitate agroalimentară

în contextul migraţiei şi a conflictelor regionale

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Sistemul de Informații al Securității Alimentare (SISA) Agrointelligence a organizat, în perioada 21-25 iunie 2016, prima ediţie a Școlii de Vară Agrointelligence, cu temă „Securitate și suveranitate agroalimentară în contextul migraţiei şi a conflictelor regionale”.

În cadrul activității au fost dezbătute principalele provocări la adresa securității agroalimentare din spațiul european și euroatlantic.

Activitatea a promovat cultura agrostrategică de securitate agroalimentară, furnizând un cadru prielnic schimbului de experiență între cercetători și cadre didactice, prin diseminarea rezultatelor cercetării științifice și dezvoltarea cooperării științifice de la nivel național. Acest demers este cu atât mai necesar în actualul context de securitate internațională, când riscurile și amenințările asupra securității alimentare s-au amplificat și s-au diversificat în contextul migrației și a conflictelor regionale.

Manifestarea a aprofundat aspecte conexe securității și suveranității agroalimentare, cum ar fi: diplomația agroeconomică, agribusiness și siguranță alimentară, managementul deșeurilor organice, geopolitica resurselor naturale, analiza mediului de securitate socio-economic, crize alimentare contemporane, dezvoltare durabilă, tehnici în analiza de agrointelligence, conflicte regionale și migrația/criza refugiaților cu impact asupra securității alimentare la nivelul Uniunii Europene etc.

Cursurile Școlii de Vară Agrointelligence s-au adresat studenţilor şi masteranzilor din cadrul Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”.

 

 

 

 back