Banner Banner Banner

 


FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

A PROMOŢIEI 119 „ANDREI MUREȘANU-200”

 

 

Vineri 15 iulie 2016 a avut loc Festivitatea de absolvire a Promoţiei 119 „ANDREI MUREȘANU – 200” a Facultăţii de comandă şi stat major, a Facultăţii de securitate şi apărare şi a Seriei a XXVII-a a Colegiului Naţional de Apărare, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în prezența ministrului apărării naționale.

Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu, a precizat:Având ca prioritate permanentă calitatea educaţiei, universitatea noastră şi-a adaptat planurile şi programele de învăţământ şi a urmărit pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a corespunde atât cerinţelor beneficiarului principal–Ministerul Apărării Naţionale, cât şi ale celorlalţi beneficiari ... Aprecierile pozitive ale înalţilor reprezentanţi ai Alianţei Nord Atlantice şi Uniunii Europene la adresa nivelului de instruire a militarilor români participanţi la misiuni în comandamentele internaţionale sau în teatrele de operaţii, reprezintă, implicit, o recunoaştere a calităţii şi nivelului înalt de pregătire a absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, prezent la festivitate, i-a felicitat pe absolvenți pentru eforturile depuse în obținerea rezultatelor și i-a înmânat un stilet şefului de promoţie pe universitate, maior Valeriu Adrian Jianu.

După Festivitatea de absolvire, ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General au dezvelit busturile lui Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu, în Holul de onoare al instituției noastre. Acestea au fost realizate de comandorul Eugen Ilina din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, sculptor, membru titular al Uniunii artiștilor plastici din România.

În cea de-a doua parte a activității, au fost oferite o serie de premii, după cum urmează:

    Ministrul apărării naţionale a oferit şefului Promoţiei 119 „Andrei Mureșanu-200” al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” un stilet;

    Asociaţia absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” au premiat cele mai valoroase lucrări, iar Asociaţia „Advanced Distributed Learning Romania” a acordat premiul „Inovare şi originalitate în ştiinţă militară”.

La acest important eveniment pentru absolvenţii instituţiei noastre, au participat ministrul apărării naţionale, şeful Statului Major General, şefi ai categoriilor de forţe ale Armatei, oficialităţi militare şi civile de rang înalt, ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, cadre didactice universitare și parte a familiilor absolvenților.

 

DETALII PROMOŢIA 119 ,,ANDREI MUREȘANU–200” 

 

    Facultatea de Comandă şi Stat Major

Promoţia anului 2016 ,,ANDREI MUREȘANU – 200” cuprinde două specializări de masterat, însumând un nr. de 72 de ofiţeri, astfel:

-   la specializarea Conducere interarme forţe terestre – 40 ofiţeri;

-   la specializarea Conducere interarme forţe aeriene – 13  ofiţeri;

-   la specializarea Conducere interarme forțe navale – 9 ofițeri;

-   la specializarea Management logistic – 10 ofițeri.

   

    Facultatea de Securitate şi Apărare:

-   licență, specializarea „Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării” – 15 absolvenți;

-   master, specializarea ,,Securitate şi apărare" – 35 absolvenţi;

-   master, specializarea ,,Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor" – 19 absolvenţi;

-   master, specializarea ,,Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărătii" – 16 absolvenţi.

 

    Colegiul Naţional de Apărare

Promoţia Colegiului Naţional de Apărare este formată din 59 de cursanţi, absolvenţi ai Seriei a XXVII–a a Cursului ”Probleme ale securităţii naţionale”. 

 

   back