Banner Banner Banner


Conferinţa ştiinţifică internaţională

„STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS”

la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

6 – 7 Aprilie 2017

 

Facultatea de securitate și apărare și Școala doctorală din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” au organizat în perioada 06-07.04.2017, a XIII-a ediție a Conferinței științifice internaționale Strategii XXI cu tema „Strategic Changes in Security and International Relations”.

Manifestarea științifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor și comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securității și apărării, managementului crizelor și prevenirii conflictelor, sistemelor informaționale și a securității cibernetice, istoriei militare, dreptului internațional public, fenomenului militar contemporan, precum și în domenii conexe acestora.

În prima parte a conferinței, au luat cuvântul: prodecanul pentru cercetare științifică al Facultății de securitate și apărare domnul colonel prof.univ.dr. Daniel Ghiba, decanul Facultății de securitate și apărare domnul colonel prof.univ.dr. Constantin Popescu, secretarul general al Ministerului Apărării Naționale domnul Codrin-Dumitru Munteanu, reprezentantul Departamentului Securității Naționale din Administrația Prezidențială domnul general (r) prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, membrul al OPCW  Organisation for the Prohibition of Chimical Weapons – domnul Carol-Teodor Peterfi și comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I” – domnul colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calpăreanu, care a declarat deschisă ediția a XIII-a a Conferinței științifice internaționale Strategii XXI cu tema „Strategic Changes in Security and International Relations”.

Înainte de începerea conferinței pe cele doisprezece secțiuni, domnul colonel prof.univ.dr. Constantin Popescu și domnul Carol-Teodor Peterfi, au realizat un schimb de atenții simbolice, oferite din partea instituțiilor pe care le reprezintă.

În cele ce au urmat, domnul colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu a oferit o diplomă de excelență domnului ing. Nicolae Tivilichi, directorul general al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, sponsorul conferinței.

Evenimentul științific a fost organizat pe următoarele secțiuni: Theoretical Aspects of Security and International Relations; Processes and Phenomena of Globalization; European and Euro-Atlantic Integration; Geopolitics, Geostrategy and Defense Studies; Crisis Management and Conflict Prevention; NATO Policies and Strategies; Public International Law; Military History; Public and Intercultural Communication and Social Security; Information Systems, Intelligence, and Cyber Security; Defense Resource Management; Education Sciences. În urma evaluărilor au fost acceptate 136 articole, publicate în trei volume, ce pot fi accesate la adresa http://www.strategii21.ro/index.php/en/conference-proceedings. Articolele Conferinței Strategii XXI sunt indexate, începând cu anul 2012, în baza de date internaționale ProQuest Central.

La eveniment au participat personalități din Departamentul Securității Naționale al Administrației Prezidențiale, Ministerul Apărării Naționale, Secretariatul General al Guvernului, mediul academic, cadre didactice universitare, cercetători științifici și specialiști din țară și din străinătate, experți militari și civili, doctoranzi, studenți și cursanți, si reprezentanți ai unor organizații internaționale.

 

 

   back