Banner Banner Banner

 


Conferinţa ştiinţifică internaţională
„eLearning and Software Education”

 
 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” alături de Romanian ADL Partnership Lab organizează conferinţa internaţională “eLearning and software education” cu tema: "Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe", în perioada 23 – 24 aprilie 2015, începând cu ora 09.00 la Cercul Militar Naţional.
La acest eveniment derulat în cadrul Proiectului „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile „Ştiinţe Militare“, „Securitate şi Informaţii“ şi „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională“ – Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –SmartSPODAS“ se vor reuni personalităţi de marcă în domeniul învăţământului distribuit, reprezentanţi ai mediului academic, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice universitare, manageri şi dezvoltatori de conţinut digital din diverse companii din ţară şi din străinătate.
Scopul conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale “eLearning and software education” este de a permite mediului academic, cercetătorilor şi companiilor să cunoască potenţialul inovativ adus de tehnologiile moderne în educaţie, prin asigurarea unui forum ce susţine schimbul de idei şi facilitează comunicarea rezultatelor cercetărilor în domeniu şi prezentarea realizărilor tehnice.
Jurnaliştii interesaţi sunt aşteptaţi joi 23.04.2015 şi vineri 25.04.2015, între orele 08.30 - 08.50, la Cercul Militar Naţional (intrarea dinspre Constantin Mille).
 

Detalii suplimentare se pot găsi la adresa web www.elseconference.eu, la telefon (+4) 0736631432 sau fax (+4) 0213110985. 

 

 

back