Banner Banner Banner

 

 

VIZITA UNEI DELEGAŢII DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
„CAROL I” ÎN R. P. CHINEZĂ

 

 În perioada 08–13.07.2012, o delegaţie a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” condusă de comandantul (rectorul) universităţii, domnul general–locotenent Teodor Frunzeti au efectuat o vizită în Republica Populară Chineză, la invitaţia preşedintelui Universităţii Naţionale de Apărare a Armatei Populare de Eliberare a R.P. Chineze, domnul general Wang Xibin.

 

Agenda vizitei a cuprins mai multe întâlniri oficiale, astfel:

1.Vizita la Academia de Ştiinţe Militare, unde au fost prezentate principalele preocupări ale acestei instituţii, aspecte comune ale cercetării ştiinţifice universitare, organizarea programelor de studii universitare de master şi de doctorat,  precum şi posibilităţile de colaborare ale acestei instituţii cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;

2. Vizitarea Universităţii Naţionale de Apărare a Armatei Populare de Eliberare a R.P. Chineze

În cadrul discuţiilor purtate între delegaţia română şi preşedintele Universităţii Naţionale de Apărare a Armatei Populare de Eliberare a R.P. Chineze, au fost abordate principalele aspecte de organizare a universităţii, a curriculelor educaţionale şi domeniilor de cercetare ştiinţifică.

De asemenea, a fost vizitată baza logistică a universităţii, fiind în principal vizate elementele de sprijin educaţional, biblioteca universitară, maniera în care studenţii au acces la studii, lucrări ştiinţifice, reviste etc.

3.Întalnirea cu conducerea şi cercetătorii Institutului Chinez de Studii Strategice Internaţionale, cadru în care au fost aduse în discuţie mai multe teme de actualitate, printre care cele mai importante au vizat situaţia din Marea Chinei de Sud, situaţia din Iran şi problematica „Primăverii arabe”. Dezbaterile au avut rolul de a lămuri unele poziţii oficiale, iar contribuţia delegaţiei române a fost una consistentă.

4. Întâlnirea cu asistentul Şefului Statului Major General–domnul general locotenent Chen Yong

 La această întâlnire oficială au participat mai mulţi ofiţeri şi generali ai Statului Major General. Au fost abordate aspecte referitoare la relaţiile dintre cele două armate, cu accent pe învăţământul militar şi posibilităţile de colaborare în acest domeniu.

Membrii delegaţiei române au fost invitaţi la Ambasada României din Beijing unde a avut loc o întâlnire cu Ambasadorul României.

Pe timpul vizitei, delegaţia română a realizat contacte importante, fiind reliefate bunele relaţii pe care Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” le dezvoltă cu instituţii similare din R.P. Chineză.

Pentru anul 2013, se au în vedere: semnarea unor acorduri de colaborare pe linie de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, invitarea comandantului Universităţii Nationale de Aparare a Armatei Populare de Eliberare a R.P. Chineze în România pentru o vizită oficială şi includerea acestei activităţi în Planul Bilateral de Cooperare pentru anul 2013. 

 

Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, general-locotenent Teodor Frunzeti

şi asistentul Şefului Statului Major General al R.P.Chineze, general-locotenent Chen Yong

 

 

back