Banner Banner Banner

Comunicat de presa - 09.11.2012

 

Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională

Defense Resources Management in the 21st Century”

15 noiembrie 2012

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, organizează joi, 15 noiembrie 2012, începând cu ora 09.00, Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională „Defense Resources Management in the 21st Century”.

Manifestarea, aflată la a 7-a ediţie, creează cadrul favorabil de abordare a tendinţelor şi provocărilor privind managementul resurselor de apărare, în contextul actual al mediului internaţional de securitate, tratând, de asemenea,  impactul operaţionalizării teoretice şi practice a conceptelor din domeniul managementului resurselor de apărare, rezultate din calitatea României de membru NATO şi UE.

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din instituţiile militare şi civile de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Jurnaliştii militari şi civili care doresc să participe la eveniment sunt aşteptaţi între orele 08.30-08.50 la sediul Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare din Braşov, Str. Mihai Viteazul nr. 160.

Punct de contact pentru detalii şi confirmarea participării lt. col. Dorin Duiculete, tel. 0268-40.18.00, int. 1823, fax. 0268-40.18.02.


back