Banner Banner Banner

 

-În memoria generalului Virgil Bădulescu-

promotorul educaţiei fizice moderne din România

 

În decursul anului 2012, Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” a organizat o serie de activităţi dedicate personalităţii generalului Virgil Bădulescu – promotorul educaţiei fizice moderne din România şi al învăţământului superior de profil.

Astfel, în luna februarie 2012 a avut loc concursul de schi din Masivul Parâng, organizat în colaborare cu Clubul Sportiv Şcolar din Petroşani.

 

De Ziua Armatei României, reprezentanţii Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată, lt. col. Silvestru Ilaş şi lt. col. Daniel Pisică au arborat pe Vârful Moldoveanu, Drapelul Naţional al României, amplasând, totodată, o plachetă comemorativă dedicată ilustrului general Virgil Bădulescu, cu prilejul comemorării a 130 de ani de la naşterea sa (06.10.1882 – 27.12.1944) şi a 90 de ani de la înfiinţarea Oficiului Naţional de Educaţie Fizică – O.N.E.F., respectiv Institutul Naţional de Educaţie Fizică – I.N.E.F.

În data de 26.10.2012, reprezentanţii Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată au luat parte la Conferinţa ştiinţifică internaţională în domeniul ştiinţei sportului-ediţia a XXI-a, organizată de către Consiliul ştiinţei sportului din România, Institutul naţional de cercetare pentru sport şi Societatea română pentru educaţie fizică şi sport, la sediul Comitetului olimpic şi sportiv român.

Domnul lt.col. Ilaş Silvestru, şeful Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată a prezentat lucrarea cu tema: Generalul Virgil Bădulescu – promotorul educaţiei fizice moderne din România.

Seria manifestărilor dedicate personalităţii generalului Virgil Bădulescu, organizate de Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată continuă, în perioada 03.11 – 15.11.2012, prin executarea de către lt.col. Ilaş Silvestru şi lt.col. Pisică Daniel, a unei deplasări în marş pe itinerariul urmat de către ilustrul general în anul 1916 când, printr-un ordin al Marelui Cartier General, se deplasează cu efectivele Şcolii Militare de Schiori din Cotroceni în garnizoana Târgu Neamţ, având misiunea de a înfiinţa primul batalion de vânători de munte cu care, ulterior, a repurtat o serie de victorii în Primul Război Mondial, primind, din partea regelui Ferdinand I, cea mai înaltă decoraţie militară, Ordinul Militar „Mihai Viteazul”.

La monumentul amplasat în garnizoana Târgu Neamţ, va fi montată o plachetă comemorativă dedicată marelui general.

Generalul Virgil Bădulescu s-a născut în anul 1882, pe 6 octombrie, în oraşul de pe malul Borcei. Aici a terminat şcoala primară, urmând cursurile Liceului Militar din Iaşi pe care le-a absolvit în anul 1900. A primit gradul de sublocotenent în anul 1902, absolvind Şcoala de Ofiţeri din Engers Rhein, Germania.

A fost avansat în gradul de căpitan, pe când se afla în capitala Suediei, pe baza bunelor rezultate obţinute la cursuri (1912). Reîntors în ţară un an mai târziu, proaspătul absolvent al prestigiosului institut suedez a fost încadrat pe funcţia de profesor de educaţie fizică la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu.

În timpul Primului Război Mondial, în data de 3 noiembrie 1916, prin ordin al Marelui Cartier General a fost înfiinţată prima unitate de vânători de munte (trupe speciale) din Armata Română, sub denumirea de "Corpul Vânătorilor de Munte". La comanda acestei unităţi de elită a fost numit căpitanul Virgil Bădulescu. În această unitate au intrat efectivele Şcolii de Schiori. În anul 1917, batalionul comandat de viitorul general Bădulescu a fost introdus în luptă. După mai multe zile de marş, vânătorii de munte au ajuns în ziua de 12 august pe înălţimea Cireşoaia. În timpul luptelor duse pentru cucerirea acestei disputate înălţimi, batalionul comandat cu multă vitejie de maiorul Virgil Badulescu a dat dovada bunei sale pregătiri, a rezistenţei fizice excepţioanale, precum şi a dârzeniei în luptă. Pentru meritele deosebite dovedite, în data de 1 septembrie 1917 maiorul Virgil Bădulescu a îmbrăcat mantia Ordinului Militar "Mihai Viteazul".

 

 back