Banner Banner Banner

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”

 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat în perioada 22-23 noiembrie 2012, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

Manifestarea, ajunsă la ediţia XXI, a oferit un cadru de excelenţă  pentru realizarea schimburilor de idei şi experienţe între specialişti civili şi militari, fiind abordate aspecte privind noile elemente în evoluţia mediului de securitate internaţional, echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor internaţionale, riscuri şi ameninţări potenţiale pentru mediul de securitate, impactul statelor emergente asupra centrelor de putere regionale şi internaţionale, rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate.

La activitate au participat reprezentanţi din cadrul structurilor de apărare şi ordine publică, cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi militari şi civili din ţară şi din străinătate.

Începând cu acest an, cele două volume ale Conferinţei cu participare internaţională STRATEGII XXI se vor  indexa în baza de date internaţională Pro Quest.


  back