Banner Banner Banner

 

Reprezentant al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” la reuniunea anuală „World wide ADL directors meeting” şi la Conferinţa Interservice/Industry Training, Simulation and Education în Orlando, SUA

 

În perioada 03-06.12.2012, prorectorul pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul prof.univ.dr. Ion Roceanu va participa la doua evenimente cu impact major în lumea Advanced Distributed Learning (ADL): Reuniunea directorilor laboratoarelor ADL şi Conferinţa „Interservice/Industry Training, Simulation and Education”, manifestări care vor avea loc în Olando, Florida.

A patra reuniune anuală a directorilor ADL „World-Wide ADL director meeting” organizată luni, 03.12.2012, va aduce la aceeaşi masă pe directorii laboratoarelor ADL din NATO ACT, Norvegia, Germania, Coreea de Sud, Mexic, Australia, Canada, Marea Britanie, împreună cu reprezentanţii ADL ai SUA.

Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică, domnul col. prof.univ.dr. Ion Roceanu, va susţine crearea unui centru de excelenţă ADL în România, în vederea promovării instruirii bazate pe reţea în Europa, în special în zona Mării Negre şi Balcani.

În fiecare an, manifestarea creează un cadrul prielnic de dezbatere a aspectelor privind cooperarea internaţională în domeniul învăţământului distribuit avansat, definirea proiectelor de dezvoltare precum şi modul de utilizare în comun a resurselor naţionale ADL.

ADL a favorizat, încă de la început, dezvoltarea, difuzarea şi  menţinerea liniilor directoare, a instrumentelor, metodologiilor şi politicilor de utilizare eficientă a resurselor de învăţare.

Totodată, în perioada 03.12-06.12.2012 va avea loc Conferinţa „Interservice/Industry Training, Simulation and Education” în cadrul căreia domnul  col. prof.univ.dr. Ion Roceanu va prezenta sistemul de suport educaţional pentru proiectarea, realizarea, organizarea şi desfăşurarea modulelor de pregătire lingvistică distribuite online precum şi a platformei educaţionale destinate instituţiilor de învăţământ din Armata României care vor să îşi introducă sistemul ADL în sprijinul activităţilor de instruire şi educare.

Prezenţa prorectorului pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” la aceste manifestări de înalt nivel, conferă instituţiei prin Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă din cadrul acesteia, onoarea de a fi parte a reţelei de excelenţă în mediul ADL, atât la nivel naţional cât şi internaţional, dovedindu-se pe parcursul existenţei sale o admirabilă capacitate de cercetare, dezvoltare cu impact inovator puternic în activitatea de instruire şi învăţare.

 

  back