Banner Banner Banner

 

MASA ROTUNDĂ „EUROMIL-40 de ani”

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Ordinul Militar de România au organizat miercuri, 5 decembrie 2012, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Masa Rotundă cu tema „EUROMIL-40 de ani”.

În cadrul sesiunii plenare au luat cuvântul col. (r) dr. ing. Adrian Constantin, preşedintele Ordinului Militar de România, gl.lt. prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, col. conf.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu, locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, dr. Alexandra Sarcinschi, cercetător ştiinţific gradul II în Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi cam.fl.(r) prof.univ.dr. Marius Hanganu, membru al Secţiei de Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Potrivit col. (r) dr. ing. Adrian Constantin, preşedintele Ordinului Militar de România, membru în prezidiul Euromil, organizaţia promovează interesele personalului militar de toate gradele din Europa. Având 43 de filiale în 28 de ţări, probabil este primul forum european pentru cooperare între asociaţiile militare profesionale pe probleme de interes comun, a spus acesta.

Euromil promovează includerea personalului militar în legislaţia europeană a muncii şi în cea socia, a mai adăugat col. (r) dr. ing. Adrian Constantin.

Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, gl. lt. prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, a afirmat: Masa rotundă are ca scop popularizarea experienţei pe care Euromil, ca organizaţie profesională a militarilor din Europa, a dobândit-o pe parcursul a 40 de ani de existenţă.

Euromil, în calitate de organizaţie ce reuneşte în rândurile sale asociaţii ale personalului militar din statele europene urmăreşte scopuri cum sunt: promovarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru militarii din Europa, ameliorarea situaţiei juridice a militarilor, modalităţile de angajare şi condiţiile lor de muncă, participarea deplină a acestora la dialogul social pe plan naţional şi internaţional, controlarea procesului de luare a deciziei privind securitatea şi apărarea în cadrul UE, NATO şi OSCE. Aceste scopuri sunt în deplină concordanţă şi consonanţă cu contextul schimbător în care operează azi forţele militare. Acest context impune în mod necesar o reevaluare a restricţiilor dreptului de asociere a militarilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, de care personalul în unele ţări europene este privat, a subliniat domnul gl. lt. prof.univ.dr.Teodor Frunzeti. Euromil poate fi apreciată, la 40 de ani de la înfiinţare, un instrument al diplomaţiei apărării şi o măsură eficientă de creştere a încrederii în relaţiile intenaţionale, a declarat în finalul discursului domnia sa.

La finalul manifestării, preşedintele Ordinului Militar de România a acordat diplome de onoare acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, acad. Dinu C. Giurescu, gl. lt. prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, prof. univ. dr. Panait I. Panait, scriitorului Dinu Săraru, domnului Sorin Encuţescu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, gl. mr. (r) dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu.

Manifestarea a reunit personalităţi importante din mediul ştiinţific românesc, membri ai Academiei Române, ai conducerii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, reprezentanţi ai structurilor de conducere din Ministerul Apărării Naţionale, cadre didactice universitare, studenţi şi cursanţi.  

 

  back