Banner Banner Banner

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale la începutul secolului XXI” Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit în zilele de 18 şi 19 aprilie 2013, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale la începutul secolului XXI”, desfăşurată sub deviza „STRATEGII XXI”.

Organizată de către Departamentul operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate al Facultăţii de securitate şi apărare, manifestarea ştiinţifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimbul de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securităţii şi relaţiilor internaţionale, fenomenului militar contemporan precum şi în alte domenii conexe.

Plenul a fost deschis de către comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, domnul general-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti.

Evenimentul a reunit cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare şi studenţi, din ţară şi din străinătate (Franţa, Ungaria, Germania, SUA), diplomaţi militari acreditaţi la Bucureşti precum şi reprezentanţi ai unor organisme internaţionale.

 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a lansat începând cu anul 2005, iniţiativa ştiinţifică STRATEGII XXI, care are ca obiectiv crearea unui cadru adecvat pentru diseminareaa rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi stabilirea şi consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate

Astfel, sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

 

 

 

   back