Banner Banner Banner

 

 

124  DE  ANI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  MILITAR   SUPERIOR

 

Ziua de 8 august 2013 marchează împlinirea a 124 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război, prin Înaltul Decret Regal nr. 2073 al Regelui Carol I, aceasta reprezentând a şasea astfel de instituţie de învăţământ militar din Europa.

Fie că s–a numit Şcoala Superioară de Război, Academia Militară, Academia Militară Generală, Academia de Înalte Studii Militare, Universitatea Naţională de Apărare, respectiv, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în toţi cei 124 de ani de tradiţie şi experienţă, calitatea învăţământului militar a reprezentat o prioritate indiscutabilă.

În îndelungata sa istorie, universitatea a pregătit 116 promoţii de absolvenţi cu studii superioare, asigurând pe timpul celor două războaie mondiale necesarul de comandanţi şi ofiţeri de stat major pe câmpurile de luptă.

Indiferent de perioada în care s–a realizat pregătirea în această instituţie, instruirea ofiţerilor a cultivat spiritul onoarei, respectul faţă de valorile fundamentale ale ţării şi a făcut posibilă dobândirea unor calităţi profesionale remarcabile.

La 29 august 1948, prin Decretul nr. 1803 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, Şcoala Superioară de Război a fost desfiinţată, cu motivarea lui Emil Bodnăraş, ministrul apărării naţionale, că este o „instituţie învechită şi depăşită de mersul evenimentelor", iar în locul ei, pentru pregătirea superioară şi politică a cadrelor armatei, s–a înfiinţat Academia Militară.

Un an mai târziu, în luna septembrie, prin Decretul nr. 371 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, după modelul academiilor militare sovietice, s–au înfiinţat patru academii militare distincte- Academia Militară (de comandă şi stat major), Academia Militară Politică, Academia Tehnică Militară şi Academia Spatelui Armatei, cu structuri organizatorice separate.

Opt ani mai târziu, la 19 august 1957, prin Decretul nr. 400 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, s–a înfiinţat Academia Militară Generală (A.M.G.), prin contopirea Academiei Militare Politice cu Academia Militară.

La 13 iunie 1959, prin Decretul nr. 214 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, Academia Tehnică Militară s–a unificat cu Academia Militară Generală.

Prin Hotărâre a Consiliului Apărării, în anul 1976 s–a reînfiinţat Facultatea politică militară, ce avea ca obiectiv pregătirea specialiştilor–ofiţeri cu studii militare superioare în domeniul activităţii educative din unităţi, mari unităţi şi comandamente.

La 23 aprilie 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 305, Academia Militară a primit o nouă denumire: Academia de Înalte Studii Militare.

În anul 1993 este vernisată Galeria comandaţilor instituţiei, reprezentând 40 de tablouri în ulei, executate de Studioul de arte plastice al armatei, vibrant omagiu adus celor care, pe parcursul a peste 100 de ani, au fost comandanţii Şcolii Superioare de Război şi ai Academiei Militare.

La 27 iulie 1995 are loc Festivitatea de absolvire a celei de–a 100–a Promoţii de ofiţeri de comandă şi stat major. Cu acest prilej sunt emise: Medalia jubiliară „100 de promoţii”, Insigna „100 de promoţii”, Insigna „Alere Flammam” şi un plic filatelic.

La 28 august 2003, prin Hotărârea Guvernului nr. 1027, Academia de Înalte Studii Militare îşi schimbă denumirea în Universitatea Naţională de Apărare.

Din anul 1998 Universitatea Naţională de Apărare este membră a Consorţiului Academiilor din ţările membre NATO.

În data de 28 august 2003, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027, denumirea Academiei de Înalte Studii Militare a fost schimbată în Universitatea Naţională de Apărare, iar doi ani mai târziu, la 25 august 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 969, Universitatea Naţională de Apărare primeşte denumirea de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

În perioada 2005–2013, universitatea a continuat să asigure o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic, în timp de pace, criză şi război.

Astăzi, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum şi alte cursuri de perfecţionare.

Rezultatele obţinute până în prezent confirmă existenţa premiselor de creştere permanentă a performanţelor educaţionale, continuându-se astfel transmiterea, din generaţie în generaţie, a spiritului înălţător al devizei „LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!”!

Cu prilejul sărbătoririi a 124 de ani de învăţământ militar superior, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” organizează o expoziţie de carte, în perioada 05-16.08.2013.

 

 

 

 

 

   back