Banner Banner Banner

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională STRATEGII XXI – „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”

21-22 noiembrie 2013

 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2013, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI, cu tema: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

La acest eveniment ştiinţific au participat reprezentanţi ai Guvernului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Academiei Române, Universităţii Bucureşti, Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi ai unor instituţii similare din Ungaria şi Republica Cehă.

Manifestarea, ajunsă la cea de-a XII-a ediţie, a oferit cadrul de excelenţă  pentru realizarea schimburilor de idei şi de experienţe între specialişti civili şi militari, fiind abordate aspecte privind tipurile de actori internaţionali şi rolul lor actual, schimbările în mediul de securitate contemporan (inclusiv elemente demografice, aspecte culturale şi violenţa urbană), evoluţiile studiului şi practicii strategice, modernizarea organizaţiei militare şi confruntarea cibernetică.

 

 

 

   back