Banner Banner Banner

 

 

 

LA MULŢI ANI CENTRULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR

LA SĂRBĂTORIREA A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

~ 6 DECEMBRIE 2013 ~

 

                  

 

Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea Centrului de drept internaţional umanitar, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, reprezintă un moment de emoţie şi preţuire pentru întreg personalul acestei microstructuri, unicat din Ministerul Apărării Naţionale, care s-a consolidat prin muncă şi implicare, ocupând astăzi un loc important în arhitectura Armatei României.

Lansarea oficială a Centrului de drept internaţional umanitar a avut loc la 06.12.1993, odată cu sărbătorirea Sf. Nicolae care, neoficial, este patronul spiritual al instituţiei.

Pe parcursul a două decenii de activitate, Centrul a demonstrat că este o unitate de înaltă competenţă profesională, care prin activităţile organizate şi desfăşurate de-a lungul timpului, în colaborare cu structuri de prestigiu din domeniul dreptului internaţional umanitar, a făcut cunoscute preocupările şi demersurile României şi Armatei României pentru cunoaşterea şi aplicarea standardelor umanitare internaţionale în procesul de învăţământ, instrucţie şi operaţii militare, contribuind la amplificarea cooperării armatei noastre cu armatele altor state în domeniul de referinţă.

Ministerul Apărării Naţionale, prin Centrul de drept internaţional umanitar, întreprinde permanent măsuri pentru diseminarea dreptului internaţional umanitar şi asigurarea cunoaşterii, respectării şi aplicarării acestuia de către personalului armatei, impuse de răspunderile generale şi obligaţiile asumate expres de statul român atât prin ratificarea majorităţii instrumentelor juridice de drept internaţional umanitar (tratate, convenţii, protocoale, acte adiţionale etc.) cât şi cele rezultate din calitatea sa de membru al unor organizaţii mondiale sau regionale (ONU, NATO, OSCE sau UE).

În acest sens, prin adoptarea instrumentelor juridice de drept internaţional umanitar, statele trebuie să asigure mijloacele de respectare a umanităţii în timp de conflict şi să garanteze respectarea demnităţii umane în orice circumstanţe care o ameninţă.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a sprijinit şi va sprijini şi pe viitor structura pe care o sărbătorim pentru a-şi îndeplini misiunile şi obiectivele în condiţii optime, cu convingerea că prin dăruire, strădanie, perseverenţă şi fermitate, rezultatele pe care le veţi obţine în continuare vor constitui motive de mulţumire şi de mândrie pentru datoria împlinită.

La ceas aniversar, adresăm personalului Centrului de drept internaţional umanitar sincere felicitări alături de cele mai calde urări de sănătate şi putere de muncă, fericire şi succes deplin în realizarea tuturor proiectelor viitoare.

 

            LA MULŢI ANI!

 

 

 

   back