Banner Banner Banner

Martin Iulian 

Prorector pentru cercetare ştiinţifică
Numele si prenumele:
Martin Iulian

Gradul si functia actuala: Colonel, Prorector pentru cercetare ştiinţifică

Titlul didactic: profesor universitar, dr.

Data şi locul naşterii: 23 noiembrie 1969, Com.Peretu, Jud.Teleorman

 


 

 

1. Nume: MARTIN

2. Prenume: IULIAN

3. Data şi locul naşterii: 23 noiembrie 1969, Com.Peretu, Jud.Teleorman

4. Cetăţenie: română

5. Stare civilă: căsătorit

6. Studii efectuate şi diplome obţinute:

 

 

Instituţia

Perioada

Grade sau diplome obţinute

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”

2007 - 2010

Studii doctorale,

Diplomă de doctor în ştiinţe militare şi informaţii

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Colegiul Management al Resurselor Apărării şi Educaţional

01.10.2006 – 30.06.2007

Curs postuniversitar de perfecţionare psihopedagogică pentru cadre militare active şi în rezervă, diplomă de absolvire

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” -  Centrul de Limbi Străine

01.10.2005 – 28.02.2006

Curs avansat de cunoaştere a limbii engleze, diplomă de absolvire

Centrul de Instruire prin Simulare, Statul Major General

04.10.2003 – 01.12.2003

Certificat de Instructor JCATS – Sistemul de Simularea a Conflictelor Militare, la nivel Tactic şi în context Întrunit

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Bucureşti,

 

01.03.2001 – 31.07.2003

Studii universitare de lungă durată, licenţiat în Ştiinţe Militare/Diplomă Seria U, nr. 0080412 din 31.07.2003

Universitatea Politehnică Bucureşti

01.10.1995 – 31.07.2000

Studii universitare de lungă durată, diplomă de inginer Seria A, Nr. 0001139

Şcoala de Aplicaţii pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene

01.10.1994 – 31.03.1995

Curs comandanţi de baterii, certificat de absolvire

Şcoala Militară de Artilerie şi Rachete Antiaeriene „General Bungescu”, Braşov, judeţul Braşov

15.09.1988 – 31.07.1991

Studii militare, diplomă de absolvire Seria O, nr. 8988

Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova

15.09.1984 – 31.08.1988

Studii liceale, bacalaureat / diplomă seria F, nr. 206703 din 19.12.1988

 

7. Experienţa profesională şi locurile de muncă relevante:

 

Instituţia

Perioada

Funcţia

Descriere

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti, România

01.10 2016 - 31.10.2017

Prorector (Locțiitor al comandantului) pentru relații internaționale și activitate studentească

Coordonarea procesului de cercetare ştiinţifică, întarirea parteneriatelor academice, extinderea cooperarii privind mobilitățile și colaborarile externe pentru accentuarea vizibilității internaționale a universității.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare a universității.

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti, România

01.03 2015 – 30. 09. 2016

Prodecan pentru cercetare ştiinţifică la Facultatea de comandă şi stat major

Coordonarea procesului de cercetare ştiinţifică prin lansarea de propuneri de granturi, naţionale şi internaţionale,  în calitate de director/responsabil de proiect sau de membru în colectivul de cercetători. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare a Facultăţii de comandă şi stat major.

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti, România

01.03.2006 – 01.03 2015

Lector universitar, conferenţiar universitar şi Şef comisie didactică, Directorul Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Acţiunilor Militare la Nivel Tactic şi Operativ

Realizarea procesului de învăţământ prin susţinerea unor cursuri specifice disciplinelor din cadrul catedrei, desfăşurarea activităţilor de cercetare în cadrul proiectelor finanţate de către autorităţile abilitate

 

Statul Major General, Centrul de Instruire prin Simulare

01.04.2005 – 01.03.2006

Şeful Biroului Simulare, Secţia 1 Simulare, Centrul de Instruire prin Simulare

Planificarea, pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de instruire prin simulare folosind sistemul de simulare constructivă JCATS, realizarea bazelor de date pentru exerciţii, testarea şi validarea  acestora

Statul Major General, Centrul de Instruire prin Simulare

01.09.2003 – 01.04.2005

Instructor JCATS, Secţia 1 Simulare, Centrul de Instruire prin Simulare

Pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de instruire prin simulare folosind sistemul de simulare constructivă JCATS, instruirea operatorilor la staţiile de lucru în utilizarea acestuia

Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, România

01.03.2001 – 31.08.2003

Student, Facultatea Interarme, Academia de Înalte Studii Militare

Aprofundarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor de întrebuinţare în operaţie a forţelor şi mijloacelor aparţinând eşaloanelor de nivel tactic

U.M. 01436 – Regimentul 48 Rachete Antiaeriene, Bucureşti

01.05.1999 – 01.03.2001

Ofiţer 2, Biroul Pregătire pentru Luptă

Planificarea, pregătirea şi verificarea activităţii de instruire, executarea serviciului de luptă permanent.

U.M. 01436 – Regimentul 48 Rachete Antiaeriene, Bucureşti

01.06.1995 – 01.05.1999

Comandant Baterie

Conducerea activităţii de instruire a pesonalului din subordine în vederea executării serviciului de luptă permanent şi a tragerilor de instrucţie în poligoanele de specialitate

U.M. 01436 – Regimentul 48 Rachete Antiaeriene, Bucureşti

01.09.1991 – 01.06.1995

Şef Complex Radiotehnic de Cercetare şi Dirijare

Instruirea şi educarea militarilor din subordine pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor de întrebuinţare a tehnicii de rachete antiaeriene

 

8. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, rusă

 

9. Brevete  de invenţii, dacă există:

 

10. Lucrări publicate (cărţi):

 

Nr.

Editura

Titlu

Auto/

Co-autor

Numărul de pagini

Cod

1

Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015

Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor

Autor

164

ISBN 978-606-660-181-8

2

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2015

Tactica genurilor de arme – Volumul 1

Prim autor

160

ISBN 978-606-660-175-7 (general); ISBN 978-606-660-198-6 (vol.1)

3

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2015

Tactica genurilor de arme – Volumul 2

Autor

230

ISBN 978-606-660-175-7 (general); ISBN 978-606-660-198-6 (vol.1)

4

Editura EXPERT, Bucureşti, 2014

Contribuţii la conturarea unui model românesc de management

Lucrare realizată sub patronajul ştiinţific al AOSR

420

ISBN 978-973-618-401-7

5

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2009

Modelarea şi simularea acţiunilor militare (Modelling and Simulation of Military Actions)

Autor

232

ISBN

978-973-663-779-7

6

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2009

Conducere militară-planificare operaţională (Military management – operational planning)

Co-autor

190

ISBN

978-973-663-769-8

7

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2010

Interacţiunea strategiilor in conflictele armate moderne

(Strategies interactions in modern arm conflicts ), 1st Volume

Co-autor

300

ISBN

978-973-663-854-1

8

Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucureşti, 2011

Interacţiunea strategiilor in conflictele armate moderne (Strategies interactions in modern arm conflicts )

 2nd Volume

Autor

140

ISBN

978-973-663-930-2

9

Editura SITECH, 2012

Operaţii de stabilitate şi de sprijin (Stability and Support Operations)

Autor

190

ISBN 978-606-11-2245-5

10

Editura TOP FORM, 2008

Tipologia operaţiilor desfăşurate de Forţele Terestre în mediul intern şi internaţional

Co-autor

176

ISBN

978-973-7626-29-5

 

Lucrări publicate (articole) în domeniul postului:

1. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, College Interarmees de Defense şi Buletinul Universității Naționale de Aparare „Carol I” nr. 3/2006 - Bucuresti, Modalităţi de angajare a forţelor şi mijloacelor în asimetria înaltă, Unic autor, Biblioteca UNAp Carol I”; Literatura militara generala-MFN: 28413ISSN 1453-4967;

2. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională - Spaţiul Sud-Est European în contextul globalizării, 12–13 APR. 2007, Tipologia scenariilor militare, Unic autor, ISBN 978-973-663-551-0;

3. Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', Simpozion - 11 iunie 2007. cu tema: „Intrebuintarea modelelor matematice si simularilor constructive in procesul de planificare, elaborare si validare a planurilor/ordinelor de operatii'“  Bucuresti 2007,  Scenarii strategice şi operative. In: Simularea actiunilor militare - prezent si perspective, Unic autor, Biblioteca UNAp „CAROL I” ISBN 978-973-641-7, Cota C.1158; Literatura militara generala-MFN: 33476, Cota SL 355/359[063]/S58;

4. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională - Spaţiul sud-est european în contextul globalizării, 12–13 APR. 2007,  Componenetele de bază ale simulării constructive, Unic autor, ISBN 978-973-663-551-0;

5. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – „STRATEGII XXI” - Securitate şi apărare în Uniunea Europeană, APRILIE 2008,  Mediul operaţional contemporan, Unic autor, ISSN 1844-3095;

6. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională - “ STRATEGII XXI” - Stabilitate şi securitate regională, Sectiunea 4: Tactica si arta operativa - Forte Terestre. Volumul 1, APRILIE 2009,  Conceptul de simulare distribuită, Unic autor, ISBN 978-973-663-722-3;

7. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, 'Buletinul Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” nr. 3/2009 - Bucuresti, Simularea Actiunilor Militare, Unic autor, Biblioteca UNAp CAROL I” Cota R.1262; Literatura militara generala-MFN: 28413ISSN 1453-4967;

8. Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I', Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – „STRATEGII XXI” - Stabilitate şi securitate regională, APRILIE 2010, Simularea acţiunilor militare, Unic autor, ISBN 978-973-663-722-3;

9. „Training through Simulation an Efficient Way of Preparing Forces for the Future Battlefield”, the International Conference „Military Science Universe” Volume 3: Operative Art and Tactics - Land Forces, April 14-15, Bucharest 2011; ISBN 978-973-663-896-1;

10. Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, The 17th International Conference on Knowledge - Based Organization,  http://aom.pace.edu/amj/,  Sibiu, 2011, „Commander or manager?”;

11. „Distributed Simulation”, Buletinul științific al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf,  Sibiu, 2011;

12. Structure, Missions, Training and Certification Standards of the European Battle Groups”, Strategic Impact, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php; Bucharest, 2011;

13. Operating procedures – a 8-a ediție a Conferinței științifice internaționale STRATEGII XXI – Tehnologii, aplicații militare, simulare și resurse, Volumul 3: Operative Art and Tactics - Land Forces, 2012;

14. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, [Facultatea de comandă și stat major, Școala doctorală], 2013, In: Proceedings. The 9th International Conference Strategies XXI. 'Technologies - Military Applications, Simulations and Resources'. Volume 1. Bucharest, November 14-15, 2013, „A Technical Solution for Connecting Command & Control System – BC2A with Simulation System – JCATS”. Bucharest, Unic autor, Biblioteca UNAp CAROL I , Cota C.1451; Literatura militară generală-MFN: 47840, Cota SL 355/359[063]/P93, ISSN 2285-8318, ISSN-L 2285-8318;

15. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, [Facultatea de comandă și stat major, Școala doctorală], 2013 In: Proceedings. The 9th International Conference Strategies XXI. „Technologies - Military Applications, Simulations and Resources”. Volume 2. Bucharest, November 14-15, 2013.   Bucharest, „Evolution and Tendencies in Military Modeling and Simulation”, Autor, Biblioteca UNAp  CAROL I Cota C.1451; Literatura militara generala-MFN: 47841, Cota SL 355/359[063]/P93,  ISSN 2285-8318,ISSN-L 2285-8318;

16. Sesiunea de comunicări ştiinţifice Tactică şi Artă Operativă Forţe Terestre TAOFT, Bucureşti, 23 Aprilie 2013, Repere determinative privind evoluţia sistemelor de foc antiaerian, Autor, ISSN 2286 – 3753, ISSN-L 2286 – 3753;

17. Sesiunea de comunicări ştiinţifice Tactică şi Artă Operativă Forţe Terestre TAOFT, Bucureşti, 23 Aprilie 2014, Analize şi perspective ale spaţiului decizional militar, Unic autor, ISSN 2286 – 3753, ISSN-L 2286 – 3753;

18. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, [Facultatea de comandă și stat major, Școala doctorală], 2014 In: Proceedings. Scientific The 10th International  Conference STRATEGIES XXI. „Technologies - Military Applications, Simulations and Resources”. Volume 1. Bucharest, November 13-14, 2014 „Integrated Architecture JCATS-BC2A in the Field of National Security”, Autor, Biblioteca UNAp CAROL I  Cota C.1483; Literatura militara generala-MFN: 49072 Cota SL 355/359[063]/P93 , ISSN 2285-8318, ISSN-L 2285-8318;

19. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, [Facultatea de comandă și stat major, Școala doctorală], 2014 In: Proceedings. Scientific The 10th International  Conference STRATEGIES XXI. „Technologies - Military Applications, Simulations and Resources”. Volume 2. Bucharest, November 13-14, 2014 „Current Training Approaches in Intelligence Analysis”, Unic autor, Biblioteca UNAp CAROL I„ Cota C.1483; Literatura militara generala-MFN: 49072 Cota SL 355/359[063]/P93, ISSN 2285-8318, ISSN-L 2285-8318; ”

20. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education eLSE 2015 How Does Technology Support Intelligence Analysts' Training?”, April 23 th – 24 th, Bucharest, Romania, 2015;

Member of scientific committee at the 17th International Conference on Knowledge - Based Organization, http://aom.pace.edu/amj/;

Scientific Editor at the INTERNATIONAL CONFERENCE „MILITARY SCIENCE UNIVERSE” Operative Art and Tactics – Land Forces, http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/.

Keynote speaker at the 17th International Conference on Knowledge - Based Organization,  Military and managerial sciences, http://aom.pace.edu/amj/ and at INTERNATIONAL CONFERENCE „MILITARY SCIENCE UNIVERSE”, Operative Art and Tactics – Land Forces, http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/.

 

11. Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului

A) Emblema de Onoare a Armatei României, Ministrul Apărării Naţionale, premiul acordat pentru rezultate remarcabile în activitate, 2009;

B) Emblema de Onoare a Armatei României cu Insemn de Pace, Ministrul Apărării Naţionale, premiul acordat pentru rezultate remarcabile în activitate, 2011;

C) Membru al grupului de lucru în domeniul modelării şi simulării în cadrul programului NATO – M & S 058 – Conceptual Modeling for M & S;

D) Expert evaluator al Agentiei Executive pentru Cercetare “REA”, Bruxelles, Belgia

 

12. Experienţa acumulată (inclusiv managerială) în programe/proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale/internaţionale:

 

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada

1. FP 7 /13.7.6-1 Open topic for Small and Medium Enterprises:

Law Enforcement Intelligence Learning Application

COORDONATOR AL INSTITUŢIEI PARTENERE

(UNAp)

2014-2016

2. Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării: „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată româneasc㔓, Contract POSDRU/159/1.5/S/140106

EXPERT CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

2014 - 2015

3. CNCSIS; Programul idei

Cercetări privind evoluţia tehnologică, structurală şi acţională a unui ipotetic adversar în condiţiile specifice mediului operaţional contemporan

MEMBRU AL ECHIPEI DE LUCRU

2008-2011

4. CNCSIS; Programul idei Întrebuinţarea modelelor matematice şi simulărilor constructive în procesul de planificare, elaborare şi validare a planurilor/ordinelor de operaţii.

CNCSIS – Cod 1002

MEMBRU AL ECHIPEI DE LUCRU

 

Ianuarie 2007 –

Decembrie 2007

5. PNCDI; Programul 4

Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educaţional pilot în spaţiul virtual pentru simularea scenariilor privind dezastrele naturale şi modului de acţiune a cetăţenilor şi instituţiilor în situaţii de criză

MEMBRU AL ECHIPEI DE LUCRU

Ianuarie 2007 –

Decembrie 2007

 

 

Lista persoanelor care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare:

  1. General prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Profesor dr. Michel RUDNIANSKI, research Director at ORT and Associate Director in the International institute of Management at CNAM, Franţa, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Profesor dr. Albert A. ANGEHRN, INSEAD’s Centre for Advanced Learning Technologies (CALT), Franţa, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.