Banner Banner Banner

 

 

Reprezentant al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

la atelierul de lucru „Exchanging views on security perception and possibilities

of enhancing cooperation in Central Europe”,

Universitatea Naţională de Servicii Publice, Budapesta, Ungaria

 

 

În data de 28 februarie 2014, Centrul de Studii Strategice de Apărare al Universităţii Naţionale de Servicii Publice (Budapesta, Ungaria) a organizat atelierul de lucru pentru experţi pe tema Percepţiei securităţii în ţările Europei Centrale.

La întâlnire au participat experţi din patru ţări europene, pe lângă ţara gazdă fiind reprezentate şi Republica Cehă, România şi Slovacia. Din partea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a fost invitată doamna dr. Alexandra Sarcinschi, cercetător ştiinţific gradul II în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, între cele două centre de cercetare existând un protocol de colaborare în domeniul cooperării ştiinţifice semnat la Bucureşti în data de 22 noiembrie 2013.

Dezbaterile au plecat de la premisa conform căreia actualele caracteristici ale mediului internaţional de securitate (în special criza economico-financiară) au favorizat apariţia unor noi riscuri, pericole şi ameninţări la adresa securităţii ţărilor europene, determinând o mai mare nevoie de cooperare între elitele politice şi experţii în domeniu ai acestora. Astfel, desfăşurarea acestui atelier de lucru a deschis noi oportunităţi de cooperare în domeniul apărării şi securităţii pentru ţările Europei Centrale care, în ultimele două decenii, au fost şi sunt în continuare implicate în procesul de integrare euroatlantică.  

 

 

   back