Banner Banner Banner

 


Proiect finanţat din Fondul Social European câştigat

de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Joi, 03 aprilie 2014, la sediul Guvernului României, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a semnat contractul proiectului de cercetare „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită –“ SmartSPODAS”.

Ideea de bază a proiectului SmartSPODAS este aceea de a promova dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare, prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor în activităţi de cercetare ştiinţifică specifice.

Proiectul contribuie la “dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” din domeniul securităţii şi apărării.

Prin implementarea acestuia, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” îşi propune ca, împreună cu partenerii (CEW, CRISMART şi Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”), să crească competitivitatea cercetării prin formarea calitativ superioară a resursei umane şi valorificarea pe măsură a rezultatelor cercetării, să dezvolte noi tehnologii cu caracter inter- şi trans-disciplinar şi să stimuleze transferul tehnologic, de “know-how”.

Cooperarea Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi Centrului de Early Warning cu Colegiul Naţional de Apărare al Suediei - CRISMART permite accesul la o metodologie nouă, revoluţionară, la experienţa şi expertiza în domeniu a uneia dintre şcolile majore de studii din lume, în domeniul securităţii şi apărării.

 

   back