Banner Banner Banner

 

 

CONFERINŢA COMANDANŢILOR

INSTITUŢIILOR MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, GĂZDUITĂ

LA UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

 

 A 43-a ediţie a Conferinţei Comandanţilor instituţiilor de învăţământ militar superior din ţările membre NATO şi partenere a avut loc la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti, în perioada 26-28 mai 2014.

Prima ediţie a manifestării s-a desfăşurat în mai 1972, sub directa coordonare a viceamiralul J.C. O’Brian (Canada), comandant al Colegiului de Apărare NATO între anii 1970–1973.  

În perioada 1972–1988, evenimentul a fost organizat an de an la Roma, urmând ca ulterior să fie găzduit şi de către instituţiile membre, în ţările de origine.

Scopul acestui eveniment este, în principal, de a facilita schimbul de informaţii între instituţiile de învăţământ militar superior, în vederea îmbunătăţirii curriculei şi a metodelor de predare, promovând cooperarea între instituţiile de învăţământ militar superior din ţările NATO şi partenere.

Prima zi a conferinţei a fost deschisă de domnul general-locotenent Arne Bård DALHAUG, care a prezentat tema centrală din acest an Forţe conectate prin educaţie conectată. Valorificarea resurselor strategice educaţionale ale NATO şi ale ţărilor partenere.

Cuvântul de bun venit a fost adresat participanţilor de generalul de flotilă aeriană prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, care a subliniat importanţa organizării la Bucureşti a unei manifestări de o asemenea amploare, într-o instituţie de prestigiu, cu o tradiţie de 125 de ani în învăţământul militar superior.

Secretarul general al Ministerului Apărarii Naţionale, domnul Codrin-Dumitru Munteanu, a precizat în discursul domniei sale, că evenimentul desfăşura la universitatea noastră va transmite un semnal puternic prin sublinierea importanţei dialogului continuu şi prin gestionarea cu succes a situaţiilor complexe cu care ne confruntăm.

În cele ce au urmat, au fost expuse o serie de prezentări privind viitorul învăţământului superior militar şi educaţia conectată. Vorbitorii au identificat numeroase provocări cu care se confruntă fiecare instituţie militară în parte, inclusiv nevoia de convingere a factorilor de decizie din mediul militar şi politic de valoarea educaţiei şi de necesitatea alocării resurselor necesare desfăşurării acesteia în condiţii optime.

Cea de–a doua zi a continuat cu expunerile generalului-locotenent Frederick Ben Hodges, comandantul HQ LANDCOM şi a decanului Colegiului NATO de la Roma, dr. Daria Daniels-Skodnik.

Astfel,  participanţii au fost împărţiţi în patru grupuri, fiecare urmând o platformă de gândire unde au fost discutate: rolul educaţiei conectate în sprijinirea Conceptului Strategic al NATO-2020, iniţiativa forţelor conectate şi apărarea inteligentă, schimbarea viziunii asupra forţelor conectate în scopul cooperării şi menţinerii nivelului de pregătire a Alianţei forţelor conectate, rolul schimbului de cunoştinţe avansate, pe principiul distribuie pentru a câştiga, stabilirea unor standarde comune în cadrul alianţei şi îmbunătăţirea interoperabilităţii între actorii care nu fac parte din Alianţa forţelor conectate.

La finalul conferinţei, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi comandantul Colegiului NATO de la Roma au adresat câteva cuvinte de încheiere, subliniind faptul că evenimentul s-a bucurat de  un real succes, având un număr de 110 participanţi din 42 de ţări, reprezentând 65 de instituţii, reunind comandanţi şi personal din conducerea instituţiilor de învăţământ militar superior din ţările membre NATO, ţările Uniunii Europene, ţările africane participante la Conferinţa africană a comandanţilor, Liga Statelor Arabe, Colegiul european de apărare şi securitate, Centrul pentru politică de securitate de la Geneva,Centrul european pentru studii de securitate George C. Marshall, ţările din Consorţiul PfP, instituţii nonguvernamentale, precum şi parteneri globali.

 

 

 

 

   back