Banner Banner Banner

 


FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

A PROMOŢIEI 117 „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-300”

 

Joi 17 iulie 2014, la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a avut loc Festivitatea de absolvire a Promoţiei 117 „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-300” a Facultăţii de comandă şi stat major, a Facultăţii de securitate şi apărare şi a Seriei a XXV-a a Colegiului Naţional de Apărare, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Instituţia noastră a aniversat cu prilejul festivităţii de absolvire, 125 de ani de la înfiinţarea, prin Înaltul Decret al Regelui Carol I, a Şcolii Superioare de Război, fiind la acea vreme a şasea astfel de instituţie din Europa şi prima din Balcani.

Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a precizat: Eforturile pe care le depunem pentru încadrarea în cerinţele beneficiarului principal Ministerul Apararii Nationale, respectiv ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, au în atenţie două principii esenţiale: adaptarea permanentă şi pregătirea continuă. Trebuie să demonstrăm zi de zi că pentru a fi în vârful ierarhiei este nevoie să ţinem cont de caracterul anticipativ al procesului de învăţământ, să dăm dovadă de motivaţie şi dăruire în sensul confirmării şi menţinerii statutului de şcoală de elită.

În cadrul manifestării, ministrul apărării naţionale, domnul Mircea Duşa, a conferit Ordinul Naţional “Steaua Romaniei” în grad de Comandor, cu însemn de pace, Drapelului de luptă al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cu prilejul aniversarii a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război.

Cu prilejul acestei festivităţi, au fost oferite o serie de premii, după cum urmează:

Ministrul apărării naţionale a oferit şefului Promoţiei 117 „Constantin Brâncoveanu-300” al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” un stilet;

Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, a oferit un premiu şefului Promoţiei 117 „Constantin Brâncoveanu-300”, domnul lt.cdr. Ioan Mischie;

Asociaţia absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a premiat una dintre cele mai valoroase lucrări de disertaţie, cu titlul „Utilizarea aplicaţiilor informatice din pachetul integrat de programe Logfas pentru planificarea dizlocării brigăzii de infanterie mecanizată într-un teatru de operaţii”, realizată de lt.col. Marian-Tudorel Mocanu, de la programul de studii universitare de master „Management logistic” al Facultăţii de comandă şi stat major;

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război  a acordat premiul pentru cea mai valoroasă lucrare de disertaţie, cu titlul „Particularităţi privind organizarea sistemului de foc antiaerian pe timpul desfăşurării operaţiilor intermediare de către marea unitate interarme”,  autor mr. Dorin Stafi, de la programul de studii universitare de master „Forţe tereste” al Facultăţii de comandă şţi stat major;

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a conferit un premiu pentru una dintre cele mai valoroase lucrări de disertaţie, cu titlul „Studiul privind deplasarea bigăzii mecanizate pe distanţe mari în vederea trecerii la apărare în context întrunit”, aparţinând domnului lt.col. Mitel Jilavu, de la programul de studii universitare de master „Conducere interarme forţe terestre” al Facultăţii de comandă şi stat major;

Asociaţia „Advanced Distributed Learning Romania” a acordat premiul „Inovare şi originalitate în ştiinţă militară” domnului  mr. Marius-Alin Preda, de la programul de studii universitare de master „Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării”, din cadrul Facultăţii de securitate şi apărare, pentru lucrarea „Utilizarea reţelelor de socializare on-line în comunicarea organizaţională”.

Universitatea a organizat şi Ziua porţilor deschise pentru toţi cei care au dorit să păşească pragul unei instituţii care de-a lungul celor 125 de ani a pregătit liderii Armatei României.

La acest important eveniment pentru absolvenţii instituţiei noastre, au participat ministrul apărării naţionale, şeful Statului Major General, şefi ai categoriilor de forţe ale Armatei, oficialităţi militare şi civile de rang înalt, ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere şi cadre didactice universitare.

Festivitatea s-a încheiat prin defilarea absolvenţilor şi a cadrelor militare ale Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

 

 

 

 

 

   back