Banner Banner Banner

 


FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

A ANULUI UNIVERSITAR 2014/2015

 

Miercuri, 1 octombrie 2014, la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a avut loc Festivitatea de deschidere a noului an universitar, moment  plin de emoţie pentru întreaga comunitatea academică a universităţii.

Astfel, instituţia noastră şi-a deschis porţile pentru cei peste 2500 de studenţi şi cursanţi care se vor pregăti în cadrul numeroaselor programe de studii organizate la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum şi alte cursuri de perfecţionare.

Comandantul (rectorul) universităţii, domnul general de flotilă aeriană prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu a subliniat în cadrul discursului domniei sale :Acest nou început necesită a fi abordat în direcţia creşterii calităţii şi eficienţei învăţământului militar superior în special prin adaptarea permanentă a planurilor de învăţământ la cerinţele beneficiarului principal Ministerul Apărării Naţionale şi ale celorlalţi beneficiari din ţară şi din străinătate, punându-se accentul pe caracterul anticipativ.

La acest important eveniment pentru studenţii şi cursanţii instituţiei noastre, au participat şeful Statului Major General, şeful Direcţiei Management Resurse Umane, domnul, consilierul în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, gl.bg. Raduţ Bîlbîie, oficialităţi de rang înalt, ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti şi cadre didactice universitare.

Dorim corpului profesoral, studenţilor şi cursanţilor succes deplin în noul an universitar 2014/2015! 

 

  

   back