Banner Banner Banner

 


Conferinţa ştiinţifică internaţională

Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”

Proiectul SmartSPODAS - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat a XII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI, Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, în perioada 25-26 noiembrie 2014.

Seria conferinţelor ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI reprezintă un element cu tradiţie nu numai în viaţa academică a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ci pentru întreaga comunitate academică românească. Interesul pentru problemele de securitate şi apărare nu mai reprezintă de multă vreme doar o caracteristică a sistemului de învăţământ militar şi observăm o orientare din ce în ce mai pregnantă a universităţilor civile spre analiza acestor aspecte.

Un element de noutate al acestei ediţii l-a reprezentat integrarea acesteia într-un proiect de maximă importanţă pentru universitatea noastră, intitulat „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi siguranţă naţională–Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SmartSPODAS”, derulat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, asociaţia Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART din Suedia. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În acest context, conferinţa a reunit cercetătorii doctorali şi postdoctorali ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai partenerilor din proiect.

Principalul scop al acestui eveniment ştiinţific a fost de a aduce la masa dezbaterilor specialişti militari şi civili pentru a analiza, cu obiectivitate şi într-o manieră interdisciplinară, cele mai noi evenimente şi tendinţe ale mediului internaţional de securitate.

Anul acesta au fost prezenţi şi partenerii Centrului de studii strategice de apărare şi securitate din Ungaria, Republica Cehă şi Republica Moldova.

Abordările partenerilor externi, referitoare la parcursul acestor ţări în NATO au reflectat procese transformatorii specifice, dar şi elementele comune, care pot fi identificate în parcursul integrării Armatei României în NATO.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, prin cea mai importantă structură de cercetare a sa şi anume Centrul de studii strategice de apărare şi securitate, reuşeşte, an de an, prin atragerea cercetătorilor şi instituţilor interesate, să contribuie cu rezultate foarte bune la domeniul securităţii.

Aspectele de strictă actualitate, precum situaţia din Ucraina, influenţa actorilor non-statali asupra mediului de securitate internaţional, având ca exemplu ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), au suscitat interesul participanţilor, creând vii dezbateri şi abordări dintre cele mai diverse.

Nu au fost omise nici preocupările în demersul explorării ştiinţifice a unor concepte precum războiul hibrid, dreptul de intervenţie sau intervenţia umanitară.

În acest context, dialogul şi dezbaterile generate contribuie, cu siguranţă, la efortul de înţelegere şi cunoaştere şi la diseminarea unor idei şi opinii constructive. Au fost prezente argumente logice, dar şi accente polemice, inerente unei dezbateri ştiinţifice, ce au adus un plus de originalitate, fiind înţelese ca încercări de a sugera câmpuri problematice de reflexie pentru viitor.

Conferinţa a reunit specialişti din domenii variate – apărare, ordine publică, siguranţă naţională, cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior militar şi civil – care au abordat aspecte privind noile elemente în evoluţia mediului de securitate internaţional, echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor internaţionale, riscuri şi ameninţări potenţiale pentru mediul de securitate, impactul statelor emergente asupra centrelor de putere regionale şi internaţionale, rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate.

Mulţumim tuturor participanţilor!

 

  

 

   back