Banner Banner Banner

 


FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 118

”REGELE FERDINAND – 150”

 

Vineri 17 iulie 2015, a avut loc Festivitatea de absolvire a Promoţiei 118 „Regele Ferdinand - 150” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Promoţia acestui an cuprinde absolvenţi ai Facultăţii de Comandă şi Stat Major, Facultăţii de Securitate şi Apărare şi Colegiului Naţional de Apărare din Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”. Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa ministrului apărării naţionale Mircea Duşa.

După ceremonie, comandanţii (rectorii) celor cinci instituţii de învăţământ superior din Ministerul Apărării Naţionale (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", Academia Navală "Mircea cel Bătrân" şi Academia Tehnică Militară) au semnat, în prezenţa ministrului apărării naţionale, actul de constituire a Consorţiului universitar al instituţiilor de învăţământ superior militar.

 

DETALII PROMOŢIA 118 “REGELE FERDINAND – 150”

 

     Facultatea de Comandă şi Stat Major

 

           Promoţia anului 2015 ,,Regele FERDINAND 150” cuprinde două specializări de masterat, însumând un nr. de 46 de ofiţeri, astfel:

-   la specializarea conducere interarme forţe terestre 27 ofiţeri;

-   la specializarea conducere interarme forţe aeriene 19  ofiţeri.

            În urma rezultatelor obţinute şefii  promoţiei, pe specializări, au fost declaraţi următorii absolvenţi:

-   la specializarea conducere interarme forţe terestre Mr.(infanterie) MAGHERCĂ T.TRAIAN, cu media 9,87

-   la specializarea conducere interarme forţe aeriene Cpt.cdor. CREŢU M.NICOLAE (aviaţie, naviganţi), cu media 9,84

Şeful promoţiei 2015 ,,FERDINAND 150” pe Facultatea Comandă şi Stat Major a fost declarat Mr.(I.) MAGHERCĂ T. TRAIAN.

 

     Facultatea de Securitate şi Apărare:

-   master, specializarea ,,Securitate şi apărare" - 68 absolvenţi;

-   master, specializarea ,,Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor" - 62 absolvenţi;

-   master, specializarea ,,Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărătii" - 26 absolvenţi;

-   master, specializarea ,,Managementul programelor şi proiectelor" - 27 absolvenţi.

 

     Colegiul Naţional de Apărare

Promoţia Colegiului Naţional de Apărare este formată din 58 de cursanţi, absolvenţi ai Seriei a XXVI-a a Cursului ”Probleme ale securităţii naţionale”.

 

 

 

   back