Banner Banner Banner

 


Festivitatea de deschidere anului universitar 2015-2016

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

1 octombrie 2015

  

 Joi, 1 octombrie 2015, în Aula Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” a avut loc Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016.

La activitate au participat şeful Statului Major General, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale, oficialităţi militare şi civile, cadre didactice, studenţi şi cursanţi, precum şi ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti.

Studenţii şi cursanţii noştri se pregătesc atât în cadrul programelor de licenţă, masterat (Facultatea de comandă şi stat major şi Facultatea de securitate şi apărare), doctorat (Şcoala doctorală), dar şi prin programele postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, organizate la nivelul tuturor structurilor de învăţământ ale universităţii.

Astfel, la 126 de ani de la înfiinţare, universitatea noastră şi-a deschis porţile pentru aproximativ 800 de studenţi şi peste 200 de cursanţi admişi până la data de 1 octombrie 2015.

Începând cu acest an, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” are două programe noi de licenţă: Logistică în cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major şi Sisteme informaţionale în cadrul Facultăţii de Securitate şi Apărare.

Dorim succes deplin corpului profesoral, studenţilor şi cursanţilor instituţiei noastre în anul universitar 2015/2016!


 

 

 

 

   back