Banner Banner Banner

 


Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI

la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

5-6 Noiembrie 2015

 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit, în zilele de 5 şi 6 noiembrie 2015, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI - „Tehnologii - Aplicaţii Militare, Simulare şi Resurse”, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii doctorale.

La acest eveniment derulat în cadrul Proiectului „Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU”, au fost invitate personalităţi din diferite medii profesionale, cu preocupări în domeniul apărării, atât din ţară cât şi din străinătate, reprezentanţi ai Statului Major General, ai statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai altor universităţi importante din România

Manifestarea a urmărit diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice a participanţilor şi stabilirea sau consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară sau străinătate.

***Forţa intelectuală, cultura, viziunea nu sunt întotdeauna suficiente dacă nu sunt dublate de înţelepciune, calm şi echilibru, astfel încât să asigurîm  atragerea studenţilor în sfera cercetării, individual sau în colective mixte, precum şi valorificarea rezultatelor cercetării, preponderent în procesul de învăţământ. Funcţionarea relaţiei dintre universitate, ca centru de producere, acumulare şi diseminare a ştiinţei, şi cunoaştere, ca rezultat al activităţii de învăţământ şi cercetare, este demonstrată încă o dată prin intermediul activităţii la care participăm astăzi***,  a precizat domnul colonel prof.univ.dr. Iulian Martin, prodecanul pentru cercetare ştiinţifică al Facultăţii de comandă şi stat major, în cuvântul de deschidere.

Conferinţa stiintifică internaţională STRATEGII XXI, „Tehnologii – aplicaţii militare, simulare şi resurse” s-a bucurat de sprijinul unor parteneri cu care avem o colaborare mai veche precum: firma Rohde & Schwarz reprezentată prin domnul Catalin NICULESCU, compania UTI Group SA  reprezentata prin domnul Mihai Grădinaru, compania SIVECO România SA reprezentată prin domnul profesor Radu Jugureanu, firma Interactive Software SRL reprezentată prin domnul Marian Ivănescu, ESRI România reprezentată prin domnul Bogdan Cheveresan şi, nu în ultimul rând, tipografia Aktis, cea care ne-a asigurat suportul necesar diseminării şi mediatizării manifestării noastre.

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.strategii21.ro.

 

 

   back