Banner Banner Banner


Activitatea Internaţională

 

În calitate instituţie de învăţământ superior militar, activităţile de cooperare internaţională ale Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se desfăşoară în baza acordurilor cadru (cu 45 state) şi a protocoalelor de cooperare internaţională semnate la nivelul ministerului apărării naţionale cu parteneri externi.

Astfel, principalele obiective pe care Biroul cooperare internaţională din Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” le-a urmărit pe linia cooperării internaţionale s-au concentrat pe dezvoltarea relaţiilor în domeniul educaţiei şi instruirii cu alte instituţii similare, pentru accelerarea reformei învăţământului militar în cadrul unei noi concepţii de organizare şi desfăşurare a acesteia şi în concordanţă cu obiectivele de cooperare internaţională ale MApN. După aderarea României la NATO şi Uniunea Europeană s-a urmărit îmbunătăţirea planurilor şi programelor de învăţământ, precum şi o mai bună înţelegere reciprocă între instituţii în scopul alinierii învăţământului din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” cu instituţiile similare din ţările aliate şi partenere.

Din anul 2002 până în prezent, acest efort instituţional s-a materializat în peste1400 de activităţi, dintre care amintesc:

- activităţi didactice şi de instruire în UNAp = 103 activităţi;

- activităţi didactice, sprijin şi asistenţă acordat de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” altor instituţii străine = 49 activităţi

- exerciţii de stat major sau multinaţionale (în străinătate şi în UNAp) = 37 exerciţii;

- grupuri de lucru NATO / PfP sau în colaborare cu alte organizaţii = 220 activităţi;

- vizite de documentare şi schimburi de experienţă în străinătate = 54 activităţi

- vizite de documentare şi schimburi de experienţă ale partenerilor străini în România = 164 activităţi;

- Congrese, reuniuni, forumuri pe teme ştiinţifice şi de securitate = 169 activităţi

- Vizite oficiale la UNAp = 86 activităţi, în străinătate = 27 activităţi;

- Cursuri şi activităţi de instruire în străinătate = 19 activităţi;

- Cursanţi străini (la diferite forme de învăţământ în UNAp) = 517 persoane;

- Târguri şi expoziţii organizate în străinătate = 5 activităţi;

- 22 de memorandumuri / protocoale de cooperare instituţională cu instituţii din mediul academic militar şi civil.

Din anul 2014 Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” a început şi mobilităţile studenţeşti în cadrul programului ERASMUS+. Astfel, în cadrul acestui program au avut loc trei mobilităţi studenţeşti.

Este o onoare să menţionăm că instituţia a fost vizitată în anii anteriori de personalităţi militare şi civile de peste hotare, printre care amintim pe Manfred WÖRNER şi Javier SOLANA ca secretari generali ai NATO, Regele HAROLD al V-lea al Norvegiei, Prinţul CHARLES, miniştrii ai apărării şi şefi ai statelor majore din peste 20 de ţări, comandanţi ai unor universităţi sau academii de apărare, parlamentari şi alte personalităţi civile şi militare străine.